Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

10978554_338264716358393_7817533216058110963_nPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 27 stycznia 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,  publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
6. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia rozpatrzenia skargi z dnia 26.08.2015 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.9.2015.
7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XVIII Sesję RM

Udostępnij

O autorze