osp rdzawkaRdzawka

Zmiany w OSP Rdzawka.

Za OSP Rdzawka:

W dniu 21.02.2016 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP Rdzawka wybrano nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce. Oprócz członków Rdzawiańskiej straży w zebraniu udział wzięli zaproszeni goście Zastępca Burmistrz Rabki Zdrój Pan Robert WÓJCIAK, Zastępca JRG Raki Zdrój kpt. Adam ROKOSZ oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Rabce Zdroju Pan Jacek KLINOWSKI wraz z zastępcą Dariuszem MAKOWSKIM. W pierwszej części zebrania przedstawione zostały sprawozdania za 2015 rok oraz prowadzone były liczne dyskusje. W drugiej części zebrania odbyły się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OSP Rdzawka, które usytuowały się w następujących składach:
Komisja Rewizyjna:

Józef FILAS – Przewodniczący
Adam TWARÓG– Sekretarz
Grzegorz SŁOŃSKI –Członek

Zarząd:

Dariusz PAPROCKI– Prezes
Tadeusz ZAJĄC – Wiceprezes
Grzegorz LATAWIEC – Naczelnik
Gabriel LATAWIEC – Z-ca Naczelnika
Paweł SZELIGA – Sekretarz
Wojciech MAGIERA – Gospodarz
Mateusz JURZEC – Skarbnik
Marek ZAJĄC – członek zarządu

Ponadto uchwałami Walnego Zebrania przyjęto nowy statut OSP Rdzawka, ustalono logo OSP Rdzawka oraz nowy sposób alarmowania ratowników, który usprawni i przyspieszy działania podczaszas zaistniałych zdarzeń. Na zakończenie nowy zarząd podziękował ustępującemu zarządowi a w szczególności Komendantowi Adamowi TWAROGOWI oraz pozostałym członkom zarządu.

Zdjęcia: OSP Rdzawka.

Udostępnij

O autorze