Rdzawka

Dziękujemy za szkolenie.

Dziękujemy za szkolenie Sieć Obywatelska Watchdog 

za nową wiedzę  i umiejętności.

Dziękujemy za gościnę DW ŻURAW   Wszystkim co przybyli.

Dziękujemy prowadzącym:

Przemysław Żak

Absolwent prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. W latach 2008-2011 pełnił funkcję koordynatora Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej przy MISTiA w Krakowie.

Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności ngo (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.

Zainteresowania pozazawodowe: teoretyczne i praktyczne aspekty relacji obywatel – państwo, historia starożytnego Rzymu w połączeniu z dobrą kuchnią.

Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Anna Cioch

11393156_852491931483919_6283946341481856602_n

Członkini Zarządu Fundacji od 2013 roku. Od 2013 zajmuje się komunikacją zewnętrzną oraz działaniami społecznymi i politycznymi Fundacji Stańczyka, od 2015 specjalistka ds. promocji w Stowarzyszeniu Pracownia Obywatelska. Współrealizowała w Krakowie kilkanaście projektów z zakresu kontroli obywatelskiej, dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i obywatelskiej. Prowadzi szkolenia, moderuje spotkania, obserwuje działania krakowskiej władzy, snuje refleksje nt. III sektora. Członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – WATCHDOG POLSKA.

Udostępnij

O autorze