Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja] XXI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały na sesję

komunikat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 27 kwietnia 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XXI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

    1) w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem podmiotów za ich zasługi dla Gminy Rabka – Zdrój,

    2) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2023,

    3) w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2023,

    4) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/12 rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka – Zdrój,

    5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016-2025,

    6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 30.03.2016 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.2.2016.

7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję.

Materiały Na XXI Sesje RM Cz.1

Materiały Na XXI Sesje RM Cz.2

Materiały Na XXI Sesje RM Cz.3

Aktualizacja 20.04.2016 21:57

Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój Na Lata 2016-2023_projekt by Mateusz Wójtowicz

Udostępnij

O autorze