Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Petycja Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka w sprawie TTIP

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie TTIP – którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Z uwagi na tajny charakter negocjowania porozumienia, a także elementy związane z ochroną własności intelektualnej, pojawiają się obawy o próbę wprowadzenia do umowy zapisów o charakterze porównywalnym do tych z porozumienia ACTA będących źródłem kontrowersji i międzynarodowych protestów.

Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się oraz Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli.

Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii TTIP w kontekście zagrożenia miejsc pracy i tajnego procedowania.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze