Rdzawka

Petycja Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka ( Polska) w sprawie TISA

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka z Polski, zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie porozumienia TISA może ono sprawić, że parlamenty nie będą mogły ustanawiać limitów w przepływie informacji związanych z prywatnością obywateli. Po raz kolejny pojawia się więc obawa, że międzynarodowe porozumienie handlowe ma służyć do ustalania pewnych norm bez udziału polityków wybieranych przez obywateli. Obawiamy się też zagrożeń dla neutralności internetu. Najwyraźniej TISA może ustalić globalne zasady „racjonalnego zarządzania sieciami”, które będą służyły do blokowania inicjatyw zmierzających do zagwarantowania neutralnego internetu w przepisach prawa. Porozumienie ograniczy państwom możliwość wdrażania oprogramowania z otwartym kodem (open source).

 

Ten zakaz nie będzie dotyczył oprogramowania dla krytycznej infrastruktury, ale tak czy owak państwa mogą mieć różne powody, aby żądać kodu źródłowego od dostawców. TISA może również zakazać wprowadzania prawa, które wymaga od dostawców e-usług przechowywania wrażliwych danych na serwerach w kraju. Niektóre kraje wymagają lokalnego przechowywania np. danych zdrowotnych. Można dyskutować o tym, czy takie prawa są dobre czy złe. Pytanie tylko, czy to porozumienia w rodzaju TISA powinny ustalać zasady gry. Oczywiście raz jeszcze należy przypomnieć, że negocjacje TISA odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Nie mamy dobrych informacji o tym porozumieniu. Są tylko wycieki i analizy na podstawie tych wycieków. Takie materiały zawsze można podważyć i nazwać teoriami spiskowymi. Dlaczego negocjatorzy nie uczynią porozumienia bardziej przejrzystym? Nie wiemy.

 

W przypadku TISA szczególnie niebezpieczne jest to, że o porozumieniu niewiele się mówi. Prosimy o podjęcie sprawy i zagwarantowanie przestrzegania Karty Praw Podstawowych artykuł 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się oraz Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania. Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii TISA w kontekście naruszenia praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze