Rdzawka

Sprzeciw Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka wobec umowy CETA

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka z Polski, wyraża swój sprzeciw wobec umowy CETA . Komisja Europejska proponuje żeby nie było ISDS lecz żeby powstały specjalne sądy ds. inwestycji. Powoduje to próbę narzucenia przez korporacje międzynarodowe nacisków na Polskę, spowoduje to osłabienie interesu konsumentów Utajnianie przez Komisję Europejską procedowania powyższej umowy świadczy o braku jawności i przejrzystości w życiu publicznym. Wzywamy do ujawnienia wszystkich kwestii i włączenie obywateli Unii Europejskiej do procesu konsultacji.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze