Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Moje uwagi do „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”

Moje uwagi do „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-projektu-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-powiatu-nowotarskiego-486.html

 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zapisów:

 

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział, podrozdział, strona)

Treść uwagi

1.

GospodarkaStr.  25

 

 

 

 

 

Na terenie Rdzawki przy Zakopiance wedle Strategii Rozwoju Gminy Rabka 2014-2020 jest planowana Stefa Ekonomiczna ‘’Rdzawka ‘’,

Uzasadnienie:

W dokumencie nie ujęto planowanej Stefy ekonomicznej we Rdzawce .Uniemożliwia to rozwój gospodarczy gminy Rabka-Zdrój przy terenie Zakopianki.

2.

 Ustalenie wojewódzkiego planu transportowego 

Str. 51

 

 

 

 

 

Nie ujęto planów budowy trasy kolejowej Podłęże/ Piekiełko z wzrostem znaczenia linii w Chabówce i Zakopanym.

Uzasadnienie:

Przebudowa trasy z powoduje  zmiany w planie.Zmieni się także struktura i natężenie ruchu.

3.

 Generatory ruchu – szpitale 

Str 74

 

 

 

 

Nie dokonano badania natężenia ruchu wSzpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.  Ul.  Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Uzasadnienie:

Szpital w Rabce-Zdroju pełni ważną rolę dla całej gminy Rabka-Zdrój  i sąsiednich miejscowości, zabezpiecza potrzeby zdrowotne i ratunkowe.Nieuwzględnienie  rabczańskiego szpitala w planie może zagrozić planom dojazdu i transportu do szpital

 

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział, podrozdział, strona)

Treść uwagi

4.

Generatory  ruchu- urzędy 

Str 73

 

 

 

Nie uwzględniono Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Uzasadnienie:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

generuje natężenie ruchu.

5.

 Generatory ruchu- sklepyStr 74

 

Nie uwzględniono rabczańskich sklepów:Biedronka- ul.Zakopiańska 22Intermarche – ul. Podhalańska 2

Powstające Bricomarché na ulicy Zakopiańskiej

Uzasadnienie:

Rabczańskie sklepy

generują ruch na

terenie gminy Rabka-Zdrój.

6.

  Generatory ruchu- sklepy

Str 74

 

 

Plac targowy ‘’ Rynek’’Poniedziałek, czwartek

Uzasadnienie:

Generuje ruch na terenie gminy Rabka-Zdrój.

Udostępnij

O autorze