Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Odpowiedz na moje uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-projektu-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-powiatu-nowotarskiego-486.html

Rozdział – 3 Podrozdział – 3.3 Strona – 25

Nieuwzględnienie w dokumencie planowanej w Strategii Rozwoju Gminy Rabka 2014-2020 – Strefy Ekonomicznej „Rdzawka”

Decyzja: Uwagę uwzględniono. Dopisano informację o planowanym utworzeniu Strefy ekonomicznej „Rdzawka”. Dodatkowo uaktualniono informację o Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. Projekt powstawał w czasie, gdy SAG była w planach i tak też pierwotnie określono w dokumencie, na dzień dzisiejszy SAG już funkcjonuje.

Rozdział – 5 Podrozdział – 5.2.2 Strona – 51

Nie ujęcie, zawartych w wojewódzkim planie transportowym, planów budowy trasy kolejowej Podłęże/ Piekiełko z wzrostem znaczenia linii w Chabówce i Zakopanem.

Decyzja: Uwagi nie uwzględniono. Planowana budowa trasy kolejowej Podłęże – Piekiełko nie powinna wpłynąć na strukturę i natężenie ruchu w Powiecie Nowotarskim. W zakresie planowanego zwiększenia znaczenia linii kolejowej w Chabówce i Zakopanem, projekt wskazuje na takie zapisy w planie wojewódzkim, jednocześnie, w podrozdziale 8.1, na stronach 88, 89 wskazuje, że projekt Planu dla Powiatu Nowotarskiego koncentruje się na transporcie drogowym, natomiast połączenia kolejowe uznaje za wystarczająco zabezpieczone przez Województwo Małopolskie

Rozdział – 6 Podrozdział – 6.2 Strona – 74

W ramach opracowania listy generatorów ruchu nie dokonano badania natężenia ruchu w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Uwzględniono uwagę. Wprawdzie określona w podrozdziale 6.2 lista generatorów ruchu nie była opracowywana na podstawie szczegółowych badań, jednakże uwzględnienie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju uznano za zasadne i wprowadzono go w tabeli 29.

Rozdział – 6 Podrozdział – 6.2 Strona – 73

W ramach opracowania listy generatorów ruchu nie uwzględniono Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju

Uwzględniono uwagę. W tabeli 27 określającej listę urzędów stanowiących generatory ruchu uwzględniono Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. Uzupełniono również listę o brakujące w projekcie urzędy gmin w Łapszach Niżnych, Spytkowicach, Lipnicy Wielkiej oraz Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy

Rozdział – 6 Podrozdział – 6.2 Strona – 74

W ramach opracowania listy generatorów ruchu nie uwzględniono rabczańskich sklepów: Biedronka – ul. Zakopiańska 22 Intermarche – ul. Podhalańska 2 Powstające Bricomarche na ulicy Zakopiańskiej

Uwagę uwzględniono częściowo. W tabeli nr 30 określającej listę sklepów i centrów handlowych, stanowiących generatory ruchu dodano rabczańskie sklepy Biedronka i Intermarche. Obydwa sklepy zostały również wskazane jako generatory ruchu w przewozach powiatowych przez Urząd Miasta Rabki-Zdroju. Nie dodano sklepu Bricomarche, ponieważ jeszcze nie istnieje. Dodatkowo, w związku ze zmianą lokalizacji targowicy w Nowym Targu, uaktualniono w tabeli stosowny wpis, zmieniając dotychczasową lokalizację na lokalizację Nowej Targowicy Sp. z o.o.

Rozdział – 6 Podrozdział – 6.2 Strona – 74

W ramach opracowania listy generatorów ruchu nie uwzględniono Placu targowego „Rynek” w Rabce-Zdroju, funkcjonującego w poniedziałki i czwartki

Uwagi nie uwzględniono.
W trakcie prac nad projektem planu transportowego, poproszono wszystkie gminy Powiatu Nowotarskiego o wskazanie
najważniejszych generatorów ruchu w przewozach powiatowych. W danych przekazanych przez Urząd Miasta w Rabce Zdroju
plac targowy nie figuruje, uznano zatem, że nie stanowi on generatora ruchu w przewozach powiatowych, będących przedmiotem planu.

 

Udostępnij

O autorze