Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1000 zł

 

Obowiązkiem mojego rządu jest zapewnienie Polakom godnych warunków życia. Wiem, że na zmiany w systemie emerytalnym czeka w naszym kraju bardzo wiele osób. Przede wszystkim ci, których świadczenia są najniższe.

Od marca 2017 r. wprowadzimy nowy sposób waloryzacji rent i emerytur. Wysokość najniższej emerytury z obecnej kwoty 882,56 zł zostanie podniesiona do 1000 zł. Ponadto podniesiona zostanie wysokość renty socjalnej z 741,35 zł do 840 zł oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

Minimalna gwarantowana podwyżka to 10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł.

Mówimy zdecydowane „nie” symbolicznym podwyżkom świadczeń. Chcemy zapewnić emerytom i rencistom realną pomoc. To kolejny projekt mojego rządu, po wprowadzeniu darmowych leków, kierowany do seniorów.

Polacy zasługują na bezpieczną przyszłość i godne życie. Dlatego warto również wspomnieć o planowanym na przyszły rok wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wczoraj podpisałam rozporządzenie, dzięki któremu od 1 stycznia 2017 r. minimalna płaca wyniesie 2000 zł.

separator
 
separator

Udostępnij

O autorze