Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Klub Nasze Miasto walczy o czyste powietrze w Rabce-Zdroju.

Klub Radnych ,,NASZE MIASTO“                              Rabka-Zdrój, dn. 29 wrzesień 2016r.
Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
Katarzyna Karkula
Marek Ciepliński
Janusz Wójciak
Rafał Hajdyła
                                                   
Dotyczy: Uwag i postulatów dotyczących aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Poniżej przedstawiamy nasze uwagi i postulaty, które według nas należałoby uwzględnić przy aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego:

  1. Zainstalowanie na stałe stacji pomiarowej jakości powietrza w Rabce-Zdroju, która obejmie systemem monitoringu jakości powietrza cała gminę.
  2. Uwzględnienie w aktualnym Programie ochrony powietrza dla naszego województwa, przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji źródeł grzewczych.
  3. Wprowadzenie do Programu niezbędnych zapisów zobowiązujących gminy do prowadzenia regularnych kontroli (konkretne określenie ilości, a nie tylko górna granicę) pod katem nielegalnego spalania odpadów, aby Straż Miejska otrzymała konkretne uprawnienia do kontroli pieców oraz pobierania próbek, a także konkretnego egzekwowania kar z tego tytułu.
  4. Wprowadzenie konkretnych wymagań oraz wykształcenia dla osób zajmujących się w gminie ochrona powietrza m.in. EKO-doradców, co pozwoli na zatrudnienie właściwych, kompetentnych osób.
  5. Wprowadzenie regulacji nakładającej na gminy obowiązek informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza.
  6. Konieczność wyeliminowania spalania przez przydomowe warsztaty odpadów poprodukcyjnych.

 

W imieniu Klubu Radnych „NASZE MIASTO”

Rafał Hajdyła

20160922 Konsultacje POP NowyTarg

Udostępnij

O autorze