Rabczańskie Wieści Pozarządowe

OSP Chabówka otrzyma nowy wóz strażacki.

22 września 2016 wnioskowaliśmy o powtórzenie przetargu. Jak się poruszy publicznie sprawę to burmistrz Przybyło bierze się do roboty.
Bezpieczeństwo dla mieszkańców naszej gminy jest ważne.

Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 Data publikacji 2016-10-03
 Rodzaj zamówienia Dostawa
 Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka
34-720 Chabówka 140 d
 
Znak Sprawy: OSP-PN 2/2016                                                                                                                                       Rabka-Zdrój dnia: 2016-10-03
 
 

 Informacja

zgodna z art. 86 ust.5 Ustawy Pzp

 

 
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na: „Zakup wraz
z dostawą fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Chabówka” – 2 postepowanie
Zamawiający informuje, iż:
1)        na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł brutto,
2)        w postępowaniu została złożona 1 oferta, tj.:
Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa,
na kwotę 255 663,00 zł brutto, termin wykonania oraz warunki płatności zgodne
z SIWZ, okres bezpłatnej obsługi serwisowej 3 lata, gwarancja na zabudowę 3 lata.

Udostępnij

O autorze