Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju materiały.


26 października 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016.
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
2) w spawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
3) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
4) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
5) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
6) w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
7) w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025,
8) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.
7. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Gminy  Rabka – Zdrój w roku 2015.
8. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w roku 2015.
9. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Mareriały Na XXV Sesję Cz1

Załącznik Nr 2 Diagnoza_Rabka_zmiana_uchwały

Zdjęcia map  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 

Mareriały Na XXV Sesję Cz2

Mareriały Na XXV Sesję Cz3

Udostępnij

O autorze