0 myśli nt. „Radny Rafał Hajdyła interweniuje w sprawie chodnika w Chabówce