Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Klub Gazety Polskiej w Rdzawce poleca.Tydzień w Klubach „GP” – 08.11.2016 r.

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie i Krakowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach, które odbędą się 10 i 11 listopada w Warszawie i Krakowie.

10 listopada w Warszawie odbędą się społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Uroczystości rozpoczną się o godz. 19.00 Mszą św. w Archikatedrze  św. Jana Chrzciciela; o godz. 20.30 Marsz Pamięci pod Pałac Prezydencki i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego; 21.00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego.

11 listopada w Krakowie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą św. w Katedrze Wawelskiej; 11.15 pochód patriotyczny z Wawelu na Plac Matejki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości z udziałem Wojska Polskiego. Przemówienie wygłosi Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Godz. 16.30 Msza św. w Katedrze Wawelskiej z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Godz. 18.30 dalsza część uroczystości w budynku Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół”, ul. Piłsudskiego 27. Przemówienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i red. Tomasza Sakiewicza.

W uroczystościach będzie uczestniczyć kilkuset gości z Węgier, którzy tak jak co roku przyjeżdżają do Krakowa, żeby razem z Polakami obchodzić Narodowe Święto Niepodległości.Więcej informacji: http://www.klubygp.pl/uroczystosci-10-i-11-listopada-w-warszawie-i-krakowie-zaproszenie/

W Gliwicach odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą sześciu Cichociemnych, których los związany jest z tym miastem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, z pełną oprawą wojskową Garnizonu Gliwickiego. Uczczono Rok Cichociemnych i wszystkich 316. Cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej, elitę Polski Walczącej.

Zapraszamy do przeczytania całości na:  http://www.klubygp.pl/tydzien-w-klubach-gp-narodowe-swieto-niepodleglosci-w-warszawie-i-krakowie/​​Wróg ludu

Rok wolnej Polski

Dokładnie rok temu po raz pierwszy zaśpiewaliśmy „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”.

Tuż po wygranych wyborach parlamentarnych przy kolacji głowiłem się, co dać jako tytuł na czołówkę tygodnika. Siedziałem wtedy w restauracji gruzińskiej  z jednym z naszych  udziałowców, Andrzejem Salskim, emerytowanym dziennikarzem, który przeznaczył oszczędności swojego życia, by podtrzymać istnienie „Gazety Polskiej” i Telewizji Republika.

Zapraszamy do przeczytania całości na:  http://www.klubygp.pl/rok-wolnej-polski/Takie tam… deliberacje…

Co dalej z aptekami?

Parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego przygotowuje zmiany, które mogą uderzyć w 95 proc. aptek w Polsce należących do polskich przedsiębiorców. Na czym mają polegać te zmiany? Otóż okazuje się, że aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta.

Zapraszamy do przeczytania całości na: http://www.klubygp.pl/co-dalej-z-aptekami/
Wrzutka

Niepodległość

Szczęśliwe pokolenia Polaków, dla których niepodległość jest oczywistością!

W ostatnich wiekach był to wyjątek. Dla generacji moich dziadków Niepodległa Polska była cudem po okresie niewoli, pięknym snem, który skończył się we wrześniu 1939 r. Pokolenie moich rodziców miało w życiorysie trochę sielskiego międzywojnia, okupację, powstanie, obozy koncentracyjne, wreszcie PRL – karykaturę suwerennego państwa, które wydawało się skazane na bytowanie w sowieckim łagrze po wieki wieków.Zapraszamy do przeczytania całości na: http://www.klubygp.pl/niepodleglosc/


 

Parę słów o dobrej ksiązce i o KRRiT

Wyszła piękna i potrzebna książka „Literatura polska [dobry styl, przymiotnik po rzeczowniku, panna młoda to nie to samo co mloda panna, a dziś się wszystkim miesza] XIX i XX wieku”. Przedtem był tom od Średniowiecza do końca XVII wieku, antologia w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do przeczytania całości na: http://www.klubygp.pl/pare-slow-o-dobrej-ksiazce-i-o-krrit/

 

 

O wpływie zmiany czasu na przemiany społeczno-polityczne

Piszę te wielce uczone słowa w dniu, w którym wielu naszych Braci Moskali świętuje 99. rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Która rzecz jasna nie była ani wielką, ani socjalistyczną, ani rewolucją, ani październikową.
Zapraszamy do przeczytania całości na: http://www.klubygp.pl/o-wplywie-zmiany-czasu-na-przemiany-spoleczno-polityczne/

Udostępnij

O autorze