Burmistrz Ewa Przybyło została skazana jako winna nie dopełnienia obowiązków służbowych.

przez | 3 lutego 2017

Burmistrz Ewa Przybyło została skazana jako winna nie dopełnienia obowiązków służbowych.

Taki wyrok zapadł w dniu 01.02.2016 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14.

Wyrok jest nieprawomocny.

Bliższe informacje oraz nagranie z odczytania uzasadnienia wyroku już wkrótce.

 

Dla przypomnienia:

Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

 

0 myśli nt. „Burmistrz Ewa Przybyło została skazana jako winna nie dopełnienia obowiązków służbowych.

  1. Konrad Górski

    Gorce24.pl opublikowały info o uznaniu burmistrz winnej „nieumyślnego niedopełnienia obowiązków służbowych…” czyli w wersji Prokuratury podając ją jako wyrok Sądu.  Oto treść komentarza, który musiał powstać w odpowiedzi na znaczne nieścisłości wspomnianej informacji. Przyda się on też tutaj:
    Sąd skazał oskarżoną Ewę Przybyło uznając ją winną UMYŚLNEGO przekroczenia uprawnień. W 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Limanowej zawnioskowała o uznanie – niebudzącej wątpliwości – winy Ewy Przybyło z kwalifikacją popełnionych przez nią przestępstw jako nieumyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wnosząc o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonej na rok próby oraz nałożenie świadczenia pieniężnego w kwocie 2000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Korzyści warunkowego umorzenia kary dla sprawcy jest kilka: uznanie winy osoby oskarżonej NIE jest równoznaczne ze skazaniem, sprawca przestępstwa nie będzie praktycznie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym, wobec sprawcy NIE orzeka się kary za przestępstwo. W wydanym w dniu 01.02.2017 roku wyroku, Sąd Rejonowy w Nowym Targu pod przewodnictwem SSR Anny Porębskiej ocenił popełnione przez oskarżoną Ewę Przybyło czyny stanowiące ciąg przestępstw, znacznie surowiej niż tego domagała się Prokurator Joanna Jędrzejek – Karteczka z Prokuratury Rejonowej w Limanowej. Sąd w wyroku orzekł o winie oskarżonej bez warunkowego umorzenia postępowania i skazał Ewę Przybyło na wiele stawek dziennych w łącznej wysokości 6 000 zł, które to stawki są wymierzeniem oskarżonej Ewie Przybyło kary za popełnione czyny zabronione podjęte w działaniu z zamiarem ewentualnym i zmienił kwalifikację prawną na UMYŚLNE przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków tj. o czyn z art. 231 § 1 a nie z art. 231 § 3 kk jak chciała Prokuratura i napisano błędnie na portalu gorce24.pl jako o wyroku Sądu.

  2. x

    Ta pani jest matką, pewno kocha swoje dzieci, tak jak i pewna matka dobrze jej znana też kocha swoje dzieci. Ale nigdy nie zapomni co ta pani jej powiedziała w w cztery oczy o jej córce. Serce matki krwawi, Bóg wszystko widzi , cierpienie matki i krzywdy córki. Gdzie pani była , jak matka prosiła panią o pomoc, jakie serce okazała pani drugiej matce.Ta matka mimo swoich krzywd modli się za panią o pani nawrócenie. Niech pani to zrobi dla swoich dzieci.