Rabczańskie Wieści Pozarządowe

#RokNowychZadań: Rolnictwo i ochrona środowiska

6 lutego 2017 r.
 

 
Dziś zakończyłam trwający dwa tygodnie przegląd ministerstw. W ramach ostatniego ze spotkań rozmawiałam z ministrem środowiska Janem Szyszko oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem.

W 2016 roku dzięki pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziliśmy przepisy, które chronią polską ziemię przed wykupem. Ustawa, która weszła w życie w maju ubiegłego roku wprowadza jasne zasady sprzedaży ziemi, a także pozwala na zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej kraju. Przede wszystkim jednak stanowi wsparcie dla rolników i ich rodzin.

Prawo ma służyć obywatelom, właśnie dlatego głównym zadaniem resortu rolnictwa w 2017 roku będzie wprowadzanie dobrych rozwiązań dla mieszkańców polskiej wsi. To m.in. objęcie szerszej grupy rolników ubezpieczeniami, dopłaty do prowadzonej działalności oraz powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po raz pierwszy za rozwój obszarów wiejskich będzie odpowiadał cały rząd w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – ten kompleksowy program uwzględnia zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz nowoczesnego rolnictwa.

Konsumenci chcą kupować polskie produkty, naszym celem jest więc rozwój rynku rolnego i wzmocnienie konkurencyjności naszego rolnictwa. Chcemy, aby polskie wyroby były dostępne nie tylko w kraju, ale też za granicą. W ubiegłym roku produkty z Polski trafiły na 27 nowych rynków, w tym do Chin.

Głównym celem działalności Ministerstwa Środowiska jest udostępnienie krajowych zasobów naturalnych dla dobra człowieka i gospodarki przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Polska jest unikatem na światową skalę. Z jednej strony posiadamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, takich jak m.in. węgiel kamienny, brunatny, gaz łupkowy i wody geotermalne. A z drugiej naszą dumą jest bogactwo i bioróżnorodność polskiej przyrody.

Od kilku lat tematem, który angażuje rządy, organizacje III sektora oraz samych obywateli we wszystkich niemal częściach świata, są zmiany klimatyczne. Polska odegrała ogromną rolę podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu. Dzięki naszym działaniom nowe zasady polityki klimatycznej nie tylko służą ochronie środowiska, ale też uwzględniają specyfikę polskiej gospodarki.

Polska wychodzi na pozycję lidera w zakresie kształtowania polityki klimatycznej. W 2018 roku będziemy gospodarzem COP24 – kolejnego szczytu klimatycznego ONZ, w którym weźmie udział ponad 200 delegacji z całego świata.

separator
Dziękuję za subskrypcję listów ode mnie. Bądźmy w kontakcie!
separator

Udostępnij

O autorze