Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (materiały)

22 lutego 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1)      w sprawie: projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój, w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2)      w sprawie: zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (materiały) 1

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (materiały) 2

Udostępnij

O autorze