Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jak się miało wynagrodzenie Pawła Kukli do stanu finansowego Szpitala Miejskiego w 2014 roku

Jak już pisaliśmy wynagrodzenie dla radcy prawnego Pawła Kukli zakontraktowane przez „Szpital Miejski” w Rabce-Zdroju w roku 2014 to:

kwota 478 224,00 zł       tj. 39 852,00 zł miesięcznie!

A w tym czasie Szpital osiąga kolosalną stratę za rok 2014 (dane z Krajowego Rejestru Sądownictwa):

Strata netto 1 073 353,22 zl

W roku 2014 Gmina pożyczyła Szpitalowi Miejskiemu kwotę 851 641,38 zł , w dwóch transzach: 300 000,00 zł oraz 581 641,38 zł.

MOW NFZ w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2012 r. w zakresie realizacji umów szpitalnych w marcu 2014 dokonał potrącenia kary umownej w wys. 581 641,38, natomiast w sierpniu 2014 r. potracenia odsetek w wys. 67 563,15 zł.

Widać, że pożyczka z Gminy pokryła karę umowną!

Do końca 2014 Szpital nie odzyskał tych kwot.

Nic nam nie wiadomo, aby je odzyskał do dnia dzisiejszego.

W 2014 r. nastąpiło pogorszenie się sytuacji finansowej oraz brak stabilności Placówki.

Za to znacznie polepszyła się sytuacja finansowa radcy prawnego Pawła Kukli.

Jak powyższą stratę tłumaczy Szpital :

– obniżenie wysokości kontraktu o 400 000,00 zł,

– brak wyrównania za wykonane świadczenia ponad limit w wys. 737 361,12 zł,

– wzrost kosztów prowadzenia działalności Zakładu.

– będące w toku sprawy sadowe dot. zwrotu środków przez NFZ. Trwające od kilku lat procesy sadowe i prokuratorskie przeciw NFZ (na bezprawne działania pracowników MOW NFZ w Krakowie) w większości przypadków nadal nie doczekały się rozstrzygnięcia.

Szpital wytoczył proces urzędnikom Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital zarzucił 17-osobom (komisji konkursowej) przekroczenie kompetencji i niedopełnienie obowiązków (zasądzenie kwoty 1 568 419,26 zł) oraz Zarząd Szpitala przygotował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora oraz pracowników MOW NFZ w Krakowie – że działali na szkodę interesu prywatnego Szpitala w wysokości 76 540,74 zł.

Za jakie działania prawnik otrzymał tak sowite wynagrodzenie od Szpitala Miejskiego???  

Dlaczego szpital wypłaca prawnikowi tak wysokie wynagrodzenie, skoro brak jest osiągnięcia pozytywnych efektów finansowych na rzecz szpitala??

Jaki był powód medialnych kłamstw burmistrz o corocznych zmniejszających się kontraktach z NFZ?;  skoro od 2009 r. do 2014 r. kontrakt od NFZ  wzrósł o 1 444 553,63 zł.

W 2014 kontrakt z NFZ wyniósł ogółem 11 883 723,95 zł.

Udostępnij

O autorze