osp rdzawkaRdzawka

Oczekujemy powtórzenia przetargu na remizę dla OSP Rdzawka

https://rabkanm.pl/2017/03/20/oczekujemy-powtorzenia-przetargu-na-remize-dla-osp-rdzawka/

Oczekujemy Powtórzenia Przetargu Na Remizę Dla OSP Rdzawka

Oczekujemy powtórzenia przetargu przez burmistrz Ewę Przybyło – bezpieczeństwo dla mieszkańców naszej gminy jest ważne.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie, pn.: „przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce”

 Data publikacji 2017-03-20

 

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania

 

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831) informuje, iż postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce”zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wysokość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający na chwilę obecną nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie  zamówienia  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty, wobec czego konieczne jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

Zamawiający

mgr inż. Ewa Przybyło

Udostępnij

O autorze