Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+ materiały

31 maja 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1)  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (24),

2)  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (25),

3)  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego (26),

4)  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego (27),

5)  w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025 (28),

6)  sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017 (29).

6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Materiały XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 1

Materiały XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 2

Udostępnij

O autorze