Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Radny Janusz Wójciak pyta o drogę Zembolówka, Filasa,Miśkowcówkę, o studzienki u Sołtysa, odwodnienie Karkulówki

Radny Janusz Wójciak pytał na sesji o  utwardzenie drogi Zembolówki i do  Filasa. Dokończenia remontu  drogi Miśkowcówka , poprawę usytuowania   studzienek u Sołtysa, odwodnienia na roli  Karkulówka.
Odpowiedz burmistrz Przybyło lekceważy mieszkańców Słonego.
Co w tej sprawie robi z-ca Robert Wójciak ? Jak walczy o sprawy mieszkańców Słonego ?

Janusz Wójciak Zadania Osiedla Słone 31.05.2017

Odp Janusz Wójciak Zadania Osiedla Słone 31.05.2017

Udostępnij

O autorze