Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Tygodniki Opinii – w druku i na facebooku w tym Gazeta Polska

TYGODNIKI OPINII – W DRUKU I NA FACEBOOKU

 

Od lat słyszy się, że wraz z rosnącą popularnością Internetu prasa drukowana odnotowuje spadek czytelnictwa. Postanowiliśmy przyjrzeć się obecnej kondycji najpopularniejszych tygodników opinii i przeanalizować je pod kątem angażowania fanów na Facebooku. Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy wielkość sprzedaży przekłada się na popularność tygodnika w Internecie oraz które tygodniki najlepiej angażują publikowanymi treściami.

PR_Prasa_photo

Sprzedaż nie jest najważniejszym wskaźnikiem

Wielkość sprzedaży tygodnika w niewielkim stopniu przekłada się na popularność prowadzonego przez niego fanpage’a. Szczególnie duże rozbieżności między wielkością sprzedaży a wielkością fanpage’a widać wśród tygodników znajdujących się po lewej stronie sceny politycznej – Newsweeka, Polityki oraz Wprost. Jednak niezależnie od publikowanych treści prawie wszystkie tygodniki opiniotwórcze mają większą liczbę fanów na Facebooku niż czytelników – wyjątek stanowi jedynie Przegląd oraz Fakty i Mity.

PR_prasa_wykres_1

Nie ilość, a jakość!

Analizując aktywności pod publikowanymi treściami określiliśmy jakość każdego z postów (Post Quality, PQ), czyli średnią ważoną liczby polubień, komentarzy oraz ponownych udostepnień. W analizowanym okresie najwięcej treści pojawiło się na stronie Wprost,  jednak nie przełożyło się to na zwiększone zainteresowanie postami – strona pomimo największej liczby publikacji angażowała poniżej przeciętnej.

Poziom interakcji pod treściami jest w dużej mierze uzależniony od wielkości samego fanpage’a, ale nie jest to jedyny czynnik wpływający na wielkość Post Quality. Najbardziej angażujące treści pojawiły się w analizowanym okresie na fanpage’u Newsweek Polska, który jest także największym wśród analizowanych fanpage’y. Jednak drugim najbardziej angażującym fanpagem jest Sieci (strona tygodnia Sieci, wcześniejszego wSieci), który znajduje się na trzecim miejscu pod względem wielkości fanpage’a.

PR_prasa_wykres2

Co wpływa na jakość postów?

Newsweek Polska, najbardziej angażujący fanpage, osiągnął dwukrotnie wyższą wartość Post Quality niż kolejny w zestawieniu tygodnik Sieci. Duża popularność treści na Newsweek Polska wynika po części z wielkości samego fanpage’a, ale także z rodzaju publikowanych treści. Stronę charakteryzuje najwyższy udziału materiałów video wśród publikowanych treści – treści te stanowią ponad 50% publikowanych postów.

Publikowanie treści wideo przekłada się na zwiększoną liczbę interakcji z postem – zarówno Tygodnik Powszechny, jak i Gazeta Polska charakteryzują się wysokim udziałem materiałów video, a ich publikacje osiągają wyższe Post Quality niż wynikałoby to z liczby ich fanów.

Zaskoczeniem jest aktywność na fanpage’u Faktów i Mitów oraz Tygodnika Wprost, o której piszemy szerzej w raporcie.

Dwa Internety?

Z analizy aktywności użytkowników na pod treściami publikowanymi na fanpage’ach wynika, że istnienie dwóch Internetów jest faktem, a przepływ użytkowników pomiędzy nimi ma miejsce jedynie w ograniczonym stopniu.

PR_prasa_wykres3

Pierwsza sieć skupia się wokół Newsweeka – osoby aktywne na stronie tygodnika są także aktywne pod postami publikowanymi na Polityce, Tygodniku Wprost oraz Tygodniku Powszechnym. Przepływ użytkowników między tymi stronami waha się między 5,7 tysięcy a 8,5 tysiąca. Do Internetu Newsweeka należy także tygodnik Przegląd oraz Fakty i Mity – obie strony są jednak słabiej związane z siecią i charakteryzują się mniejszym przepływem użytkowników. Wynika to z mniejszej liczby fanów obu stron (Fakty i Mity mają 28 tys. fanów, a Przegląd 9 tys.)

Druga sieć jest skupiona wokół Tygodnika Sieci, który jest trzecim kolejnym największym fanpagem. Osoby aktywne na tym fanpage’u najczęściej reagują na treści publikowane na stronie Tygodnika Lisickiego, Gościa Niedzielnego oraz Gazety Polskiej. Warto zauważyć, że Gość Niedzielny jest jednak outlierem w zestawieniu – pomimo stosunkowo dużej liczby fanów (130 tys.) przepływ użytkowników aktywnych na innych stronach jest niewielki i nie przekracza 3 tys. Wynika to częściowo ze słabego angażowania fanów pod treściami publikowanymi na stronie.

Punktem styku dwóch sieci jest strona Wprost, która jako jedyna w porównywalnym stopniu aktywizuje osoby z sieci Newsweeka oraz sieci Tygodnika Sieci.

Raport opiera się na analizie aktywności na fanpage’ach najpopularniejszych tygodników opinii w okresie od października 2016 do października 2017.

Weronika Gawarska

Udostępnij

O autorze