Rdzawka

Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków

Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków

Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości została dziś (28 marca 2018 r.) uroczyście podpisana umowa o współpracy z Państwową Strażą Pożarną przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu wzięli udział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniewa Ziobro i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwoli wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

– Ministerstwo Sprawiedliwości zaangażowało się, poprzez Fundusz Sprawiedliwości, we wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych. Już teraz korzystamy z profesjonalnej wiedzy Państwowej Straży Pożarnej, która jest bezcenna. Dziś nadajemy tej współpracy formalny charakter – powiedział minister Zbigniew Ziobro.

Fachowa współpraca

 

– Straże ochotnicze wymagają wielkiego wsparcia. Stanowią równorzędne płuco systemu ratowniczego w Polsce. Pamiętajmy, że straż pożarna to obecnie najbardziej wielofunkcyjna służba w Polsce. Jedynie 25 procent jej działalności stanowi gaszenie pożarów. Zdecydowana większość aktywności to reakcje na inne groźne zdarzenia: wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe czy zagrożenia ekologiczne – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej pomogą w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. Będę też brali udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca usprawni realizację programu i zapewni dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla ochotniczych strażaków.

Wielki program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje wszystkie województwa. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do OSP w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Realna pomoc

 

Strażacy zostaną wyposażeni ze środków Funduszu Sprawiedliwości w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc m.in. dla ofiar wypadków drogowych, bo strażacy ochotnicy często jako pierwsi niosą im pomoc.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij

O autorze