Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Kto będzie pielęgnował zieleń na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2020 roku ?

Kto będzie pielęgnował zieleń  na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2020 roku ?

W BIP-ie Rabki Zdroju ukazała się informacja o oferentach, którzy złożyli swoje oferty w utrzymaniu zieleni.

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1723554,informacja-z-otwarcia-ofert-zgodna-z-art-86-ust-5-ustawy-pzp-na-zadanie-pn-utrzymanie-i-pielegnacja-.html

Znak Sprawy: IRG.271.27.2020                                             Rabka-Zdrój dnia: 05.02.2020 r.                      

Informacja z otwarcia ofert

zgodna z art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na: „Utrzymanie
i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2020 roku”
Zamawiający informuje, iż:

1) na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 160 000,00 zł brutto,

2) w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:

1. oferta nr 1:

Konsorcjum firm:

1) F.H.U. Kośmider Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24 b, 34-700 Rabka-Zdrój – lider konsorcjum

2) Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój – partner konsorcjum

– część I – Koszenie i pielęgnacja trawników miejskich – 90 720,00 zł;

– część II – Utrzymanie i pielęgnacja roślin w kwietnikach i rabatach oraz utrzymanie żywopłotów – 74 520,00 zł;

łączny koszt: 165 240,00 zł brutto, czas reakcji na wykonanie zaleceń lub reklamacji do 2 dni, termin wykonania zgodny z SIWZ, termin płatności 30 dni.  

2. oferta nr 2:

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”, Aleja Jordana 3, 34-700 Rabka-Zdrój

– część I – Koszenie i pielęgnacja trawników miejskich – 80 740,80 zł;

– część II – Utrzymanie i pielęgnacja roślin w kwietnikach i rabatach oraz utrzymanie żywopłotów – 87 998,40 zł;

łączny koszt: 168 739,20 zł brutto, czas reakcji na wykonanie zaleceń lub reklamacji do 2 dni, termin wykonania zgodny z SIWZ, termin płatności 30 dni.  

Zamawiający

mgr Leszek Świder

Udostępnij

O autorze