Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Kto opracuje projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka.Są pierwsi oferenci

Kto opracuje  projekt miejscowego  zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka.Są pierwsi oferenci

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka, w gminie Rabka-Zdrój” Zamawiający informuje, iż:

1) na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł brutto,

2) w postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, tj.:

1. oferta nr 1:

ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Anna Staniewicz, ul. Królewska 80/12, 30-045 Kraków

łączny koszt 94 710,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

2. oferta nr 2:

Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt  Bożena Konieczny, ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice

łączny koszt 65 000,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

3. oferta nr 3:

SoftGIS s.c., ul. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław

łączny koszt 82 410,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

4. oferta nr 4:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Firma Projektowa „BOGACZ” mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, ul. Jutrzenki 1, 40-759 Katowice

Członek Konsorcjum: EKO PRZESTRZEŃ Sp. z o.o., Międzyrzecze Dolne 94, 43-392 Międzyrzecze Górne

łączny koszt 119 310,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

5. oferta nr 5:

Reczulska Karolina Pracownia Projektowa, ul. Szybka 11/38, 50-421 Wrocław

łączny koszt 141 450,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

6. oferta nr 6:

Beata Cichy Pracownia Urbanistyczna, osiedla Albertyńskie 21/129, 31-853 Kraków

łączny koszt 58 425,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

7. oferta nr 7:

ARCHIMEDES Paweł Duś, ul. Storczyków 59, 43-382 Bielsko-Biała

łączny koszt 73 800,00 zł; termin wykonania zgodny z SIWZ, warunki płatności zgodne z SIWZ, sporządzenie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na którym znajduje się obszar chroniony. 

Udostępnij

O autorze