EEC Online – internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Dzień 1

Rozpoczęty dziś Kongres stanowi wstęp do szerszej debaty – Grupa PTWP planuje organizację XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, w dniach 2-4 września br.

Debaty live, prezentacje, rozmowy, webinaria EEC Online oglądać można na stronie www.eecpoland.eu
Zapraszamy do aktywnego udziału!

————————————————————————————————————————————————————————-

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Prognozy, które są zarówno dla polskiej gospodarki, gospodarki globalnej, ale także dla gospodarki europejskiej, dzisiaj są obarczone bardzo dużym błędem. Poziom rozstrzału pomiędzy poszczególnymi ośrodkami analitycznymi jest bardzo duży. Istnieje prawdopodobieństwo, że polska gospodarka może się skurczyć o przeszło 7 proc. w ciągu tego roku. Nie da się wykluczyć tego, że jeżeli będzie nawrót choroby jesienią, że tak nie będzie. Na razie wszystko wygląda na to, że gospodarkom i krajom europejskim udaje się relatywnie skontrolować i utrzymać poziom rozprzestrzeniania się choroby. Co by powodowało, że tylko te dwa kwartały, czyli kwartał II i też część I kw., będą bardzo negatywnie ciążyć na tych wskaźnikach makroekonomicznych dla całej Europy, dla całej Polski i dla całego globu.

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Musimy być przygotowani na tworzenie konkurencyjnej gospodarki niezależnie od tego, ile będzie trwała pandemia i jakie nowe „eventy” będą się pojawiać. Mamy do czynienia z nakładaniem się fal technologiczno-klimatyczno-społecznych. Musimy zainwestować zarówno w infrastrukturę, jak  i edukację. Niedopuszczalne jest to, co jeszcze niekiedy widzimy, by dzieci nie miały dostępu do laptopów. Edukacja na rzecz cyfrowej gospodarki powinna mieć miejsce na wszystkich szczeblach nauczania. Każdy, kto kończy uczelnię, powinien umieć funkcjonować w digitalnym świecie. Zmiany, jakie przynosi pandemia, dają szansę polskiej gospodarce. Będziemy mieli do czynienia z decentralizacją konsumpcji i wytwarzania – skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie produkcji może być dla naszego kraju wielką szansą.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

Polska musi wykorzystać wielką strategię Europejskiego Zielonego Ładu, abyśmy mogli zacząć gospodarkę od nowa. Tak, jak 30 lat temu – po ruinie gospodarki socjalistycznej – zaczynaliśmy od nowa, dziś również musimy zacząć od nowa. Dla naszego kraju to wyjątkowa okazja, aby się odbudować w nowej gospodarce, nowej wizji świata. Unia Europejska walcząc z kryzysem musi koncentrować na trzech kluczowych kwestiach: wsparciu gospodarki, rozwoju cyfryzacji, a także realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która może przełożyć się na długofalowy wzrost dla Wspólnoty.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Unia zmieniła swoje procedury, by ułatwić i przyspieszyć reagowanie państw na skutki kryzysu. W unijnym budżecie wciąż dostępne są duże środki na wsparcie gospodarki w kryzysie. Zaczynamy pracę nad długoterminowym programem wychodzenia ze stanu zamrożenia gospodarki, na co chcemy przeznaczyć 1 bln euro. Unia zmieniła politykę fiskalną na bardziej elastyczną, aby umożliwić poszczególnym państwom reagowanie na potrzeby wynikające z kryzysu. Kolejne kroki mają zagwarantować odpowiednią elastyczność unijnego budżetu, aby państwa mogły korzystać z funduszy europejskich, które w dalszym ciągu są dostępne i mogły przeznaczyć je na walkę z kryzysem. Dostępne są wciąż 54 mld euro, z czego Polska może uzyskać 12,5 mld euro.

Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju

Kryzys, z którym mamy dziś do czynienia, z całą pewnością jest zjawiskiem nieznanym dotychczas w swojej skali i zakresie. Gospodarka została sparaliżowana praktycznie we wszystkich obszarach, życie społeczne zostało zamrożone. Nasze zdolności do zrozumienia tego, gdzie jesteśmy ograniczają się do bardzo krótkiego czasu. Analizujemy sytuację sprzed kilku tygodni czy kilku miesięcy. A jesteśmy w stanie planować coś ze względną dokładnością w horyzoncie dwóch tygodni. Dlatego pytania o to, czy w lipcu będziemy mieli w pełni odmrożoną gospodarkę powinny raczej trafiać do wróżki niż do ministrów, premierów czy prezydentów. To, o czym wiemy na pewno, to jest to, że będziemy funkcjonować przez dłuższy czas w ramach wspominanej często przez premiera Morawieckiego nowej normalności.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

Jeżeli chodzi o gospodarkę globalną, wiemy już na pewno, że będzie mniej globalizacji w przyszłości. Dlatego, że pandemia jest działaniem o charakterze procyklicznym, czyli ona wzmacnia trendy, które dawały o sobie znać już wcześniej. Mieliśmy dosyć mocny trend deglobalizacji, łączący się z przerywaniem więzi handlowych wieloletnich, ze wzrostem protekcjonizmu – klasycznym przykładem jest konflikt handlowy amerykańsko-chiński, który się rozprzestrzeniał i objął później również inne obszary. Pandemia przyczyni się także do zwiększenia długów gospodarek, ale będzie więcej gospodarki cyfrowej. Ta gospodarka bezkontaktowa dostała solidne pchniecie na skutek pandemii.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

Polska bardzo mocno popiera propozycję ustanowienia Funduszu Gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jednak uważamy, że ten instrument powinien być rozwiązaniem solidarnościowym, europejskim, który wymaga, by wszystkie państwa członkowskie do niego przystąpiły. Państwa członkowskie obywatele i przedsiębiorcy oczekują bardzo aktywnej roli UE w walce w związku z zażegnaniem skutków społeczno-gospodarczych epidemii. Od początku pandemii Covid-19 Polska działa na forum UE, przekonując Komisję do aktywniejszych działań w celu wprowadzenia zmian w prawie unijnym. W związku z sytuacją pandemiczną, w jakiej znajduje się Europa, wieloletnie ramy finansowe na nową perspektywę funduszy powinny być ustalone jak najwcześniej. Mam nadzieję, że wydarzy się to już w czerwcu, na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Tomasz Konik, partner w Deloitte

Groźba pandemii została przez nas nieco zlekceważona. – Przez ostatnie lata żyliśmy w psychologii dobrobytu. W takiej sytuacji ciężko jest przyjąć negatywny sygnał i zakładać negatywne scenariusze. W pierwszej fazie błędem była walka z pandemią na poziomie krajowym. Za mało było współpracy międzynarodowej, teraz to się poprawia. Nie możemy zapominać o tym, że nie wszyscy w tym kryzysie radzimy sobie dobrze, że wszyscy mamy komputery i dostęp do szybkiego internetu. Są regiony, które mają zdecydowanie gorzej. Nie chciałbym, żeby w wyniku kryzysu wzrosły dysproporcje. Musimy pracować, by ich nie pogłębiać.

Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska

Mamy już 65 dzień epidemii koronawirusa w Polsce. Mówi się, że pandemia wpłynie in minus na światową gospodarkę na około 10-15 proc. To więcej niż w czasach wielkiego kryzysu w latach 20-tych XX wieku. To oznacza, że kryzys ma ogromny wpływ na nas wszystkich, dotyka wszystkie kraje i każdą branżę, wszystkich ludzi. Musimy się przygotować także na to, że będą zachodzić znaczące zmiany w zachowaniach klientów. Koronawirus spowoduje, że procesy, które wcześniej były rozłożone na lata, znacząco przyspieszą i będzie to kwestia miesięcy o ile nie tygodni: e-commerce, click&collect, home delivery – to wszystko co branża spożywcza zaczyna już wdrażać i znacząco przyspiesza te działania.

Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej

Kryzys gospodarczy wywołany przez koronawirsusa powinien być momentem do adaptacji, przemyślenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce dążącej do neutralności klimatycznej kluczową rolę powinien odgrywać gaz. Polska od początku miała krytyczny stosunek do założeń Europejskiego Zielonego Ładu – nowej polityki klimatyczno-energetycznej, która ma pozwolić osiągnąć UE neutralność klimatyczną. Nie widzieliśmy wystarczających mechanizmów kompensacji. Nie wiedzieliśmy przede wszystkim sprawiedliwego rozłożenia ciężaru tej polityki miedzy państwa i sektory. Polska nie podważa sensu transformacji energetycznej i klimatycznej Starego Kontynentu. Ale zwracamy uwagę na pojęcie sprawiedliwości, na to żeby koszty tej polityki nie uderzały w biedniejsze państwa.

You May Also Like