Rabczańskie Wieści PozarządoweSzpital Rabka

Warunki pracy w szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju w związku z SARS-CoV-2- stan na marzec 2020

Warunki pracy w szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju  w związku z SARS-CoV-2- stan na marzec 2020

https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/warunki-pracy-w-szpitalach-w-zwiazku-z-sars-cov-2-202

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

Witam
Poniżej odpowiedź na wniosek:

1. Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2

_Nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2._

2. Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
na dzień otrzymania wniosku?

_Nie zarejestrowano przypadku hospitalizacji pacjentów zakażonych
SARS-CoV-2._

3. Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
na SARS-CoV-2?

_Nie zarejestrowano przypadku zgonu pacjentów z dodatnim wynikiem testu
SARS-CoV-2._

4. Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

a/ jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

_W Szpitalu funkcjonuje Izba przyjęć, gdzie mogą być przyjmowani
pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2._

b/ jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.

_W Szpitalu wdrożono Procedurę postępowania w przypadku
podejrzenia/zakażenia koronawirusem SARS-cOv-2_

5. Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
działania.

_Przyjęcie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku
Szpitalu w miejscu wyznaczonym do izolacji._

6. Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

W załączeniu.

7. Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1. Maseczki chirurgiczne 7000

2. Maseczki typu FFP3 lub FFP2 180

3. Okulary ochronne 110

4. Przyłbice 120

5. Kombinezony typu TYVEK lub TYHEM 55

8. Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
wirusa SARS-CoV-2?
a/ jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik?

_W Szpitalu pobiera się materiał o badania metodą real time PCR w
kierunku wirus SARS CoV-2. _

b) jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku?

_Nie wykonano ani jednego badania. _

9. Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

_Zasady postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie określa
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia/zakażenia koronawirusem
SARS-cOv-2_

10. Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
szpitala.

_W Szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w
szpitalu_

Z poważaniem
Teresa Pietrzak

Główny Specjalista
tel. +48 18 26 85 701
sekretariat@szpitalrabka.pl

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34-700 Rabka-Zdrój
tel/fax +48 18 26 77 001
www.szpitalrabka.pl

Udostępnij

O autorze