Jak wygląda sytuacja Rabki Zdroju na koniec 2020 roku ?

Urząd Miejski w Rabce Zdroju opublikował sprawozdanie za 2020 rok.

You May Also Like