Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zawiadomienie o zmianie obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki – Zdrój.

Zawiadomienie o zmianie obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki – Zdrój.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił zawiadomienie o zmianie obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki – Zdrój.

https://bip.malopolska.pl/wuozkrakow,a,1919971,zawiadomienie-o-zmianie-obszaru-objetego-wpisem-do-rejestru-zabytkow-ukladu-urbanistycznego-rabki-zd.html

Zawiadomienie o Zmianie by Mateusz Wójtowicz

Udostępnij

O autorze