Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jakie działki Małopolski Konserwator Zabytków chce wpisać do swojego rejestru z otoczenia kościoła pw. Św. Krzyża w Chabówce ?

Jakie działki Małopolski Konserwator Zabytków chce wpisać do swojego rejestru z otoczenia kościoła pw. Św. Krzyża w Chabówce  ?

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 07.07.2021r. sygn. OZNT.5140.59.2019.DW, DNT1.5180.44.2019, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego otoczenia kościoła pw. Sw. Krzyża w Chabówce w granicach dz. ew. nr 1548, 1550, 1551, 1542, 1545, 1547, 1050/50, 1050/41, 1571, 1572, 1570, 1568/1, 1568/2, 1569, 1568/3, 1567, 1552, 1546,
1050/1, 1050/48, 1553, 1587, 1050/49, 1580, 1581, 1582.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 19.07.2021r.
Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 31-002 Kraków ul. Kanonicza 24.

Jakie działki Małopolski Ko… by Mateusz Wójtowicz

Zdjęcie: Bartek444

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętego_Krzyża_na_Obidowej_w_Chabówce#/media/Plik:Church_of_the_Holy_Cross_in_Rdzawka_1.jpg

Udostępnij

O autorze