Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Co z budżetem Rabki Zdroju na 2022 rok w opinii RIO ?

Co z budżetem Rabki Zdroju na 2022 rok w opinii RIO ?

Na temat budżetu Rabki Zdroju na 2022 rok wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Izba wypowiedziała się na temat pokrycia deficytu 13.642.372,71 zł z różnych źródeł. Izba w swojej opinii pisze także: ”Konsekwencją wykonania planowanego budżetu Gminy Rabka – Zdrój na 2022 rok będzie wzrost zadłużenia Gminy Rabka-Zdrój do kwoty: 30.034.929,52 zł na koniec 2022 roku, co stanowić będzie 39,59 % planowanych na ten rok dochodów ogółem. W kolejnych latach Gmina nie planuje zaciągać zobowiązań dłużnych.”

Obie opinie zostały pozytywnie zaopiniowane..

RIO-deficyt na 2022 Rok by RWP

RIO-projekt WPF 2022 by RWP

Udostępnij

O autorze