Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Kto wynajmie basen przy Pociesznej Wodzie ?

Kto wynajmie basen przy Pociesznej Wodzie ?

Dowiemy się 24 lutego 2022 roku.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy: 0,5618 ha. Nieruchomość zabudowana jest niecką basenu kąpielowego (otwartego) o pow. użyt. 1105,50 m2 wraz
z zapleczem-budynkiem o pow. użyt. 593,99 m2. Kompleks wymaga gruntownego remontu.

Każdy z uczestników przetargu może zapoznać się ze stanem technicznym kompleksu do 18 lutego 2022 r.

Aktualnie Gmina Rabka- Zdrój nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działki znajdują się w terenach określanych jako, strefa zieleni uzdrowiskowej i strefa komunikacji

Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2022 r. o godz. 1000 na sali obrad Urzędu Miejskiego ( Rabka-Zdrój, ul. Parkowa nr 2).

  • cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 12 928,57 zł. (brutto)
  • minimalne postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu, w dniu przetargu, jednakże nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
  • wadium: 2 500,00 zł.
  • aktualizacja czynszu dzierżawnego – raz w roku zgodnie ze wskaźnikiem GUS
  • Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości
  • Gmina Rabka-Zdrój nie będzie partycypowała w kosztach remontu kompleksu
  • dzierżawa na okres 30 lat

Ogloszenie_przetarg_basen by RWP on Scribd

Zdjęcie: Dimhou

Udostępnij

O autorze