Gospodarka odpadamiRabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Nadchodzą zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. A jak to wygląda w innych krajach Europy?

Nadchodzą zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. A jak to wygląda w innych krajach Europy?

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju odrzucono projekt podwyżek za śmieci.

Już w 2030 roku, 60% odpadów komunalnych oraz 70% opakowań napojowych wprowadzonych na rynek ma być poddawanych recyklingowi. Unia wskazuje także na konieczność osiągnięcia zbiórki butelek plastikowych na poziomie 90%.
Poziom ten jest już osiągany w krajach europejskich, które zdecydowały się na wprowadzenie systemu kaucyjnego, przy efektywnie działającym schemacie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

– Stawiane przez Unię Europejską cele w zakresie zbiórki oraz recyklingu odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych są ambitne, ale osiągalne. Jednak potrzebujemy wdrożenia odpowiednich narzędzi już teraz. Takich narzędzi, które się sprawdzają, czego dowodem są przykłady praktyk z wielu krajów europejskich. Nasze doświadczenia, które zebraliśmy dzięki działalności na 80 rynkach, nie tylko w Europie, ale i na świecie, pokazują, że na efektywne gospodarowanie odpadami składa się kilka zależnych od siebie elementów. Jest to selektywna zbiórka wybranych odpadów, system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych będące końcowym i uzupełniającym etapem. Wszystkie te elementy powinny działać pod parasolem odpowiednio zaprojektowanego schematu ROP – mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

ROP i niezbędne inwestycje

Zgodnie z unijnymi wymogami, w 2020 roku każde państwo członkowskie UE musiało osiągnąć 50%-owy poziom zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Odnosi się on do 4 frakcji odpadów komunalnych – papier, metal, plastik, szkło. Od 2025 roku poziom zwiększy się do 55%. Według danych resortu klimatu w 2020 roku osiągnięto 41%, a na liczne samorządy wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nałożyli wysokie kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.

Aby odzyskiwać więcej odpadów potrzebna jest reorganizacja obecnego modelu gospodarowania odpadami, a także inwestycje. Jednym z narzędzi przenoszących koszt gospodarowania odpadami opakowaniowymi z gmin na producentów produktów w opakowaniach jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Zdaniem Grzegorza Orzeszko, prezesa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, który był gościem debaty pt. „ROP bez tajemnic. ROP dla opakowań w Europie i najlepsze praktyki gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy Polska może z nich skorzystać?”, w naszym kraju powinien być wdrożony system kaucyjny, jednak warto pomyśleć o holistycznym podejściu oraz inwestycjach w pozostałe odpady, które będą opłacalne lub gospodarczo uzasadnione. Odpowiedzią właśnie może być sprawny system ROP dla gospodarek pozostałych działalności.

Wiele krajów w Europie wciąż pracuje nad systemem gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), aby zwiększyć efektywność i zoptymalizować działanie. Opowiedzieli o tym eksperci z Norwegii, Szwecji oraz Litwy, którzy byli gośćmi wspomnianej wyżej debaty. Przedstawili oni własne doświadczenia z perspektywy sortowni odpadów komunalnych i recyklerów, mówiąc między innymi o zachodzących zmianach w ich krajach oraz koniecznych dodatkowych inwestycjach, które mają pobudzić wzrost zarówno poziomów odzysku, jak i jakości zbiórki odpadów.

Całość debaty można obejrzeć tu:

Już w 2030 roku, 60% odpadów komunalnych oraz 70% opakowań napojowych wprowadzonych na rynek ma być poddawanych recyklingowi. Unia wskazuje także na konieczność osiągnięcia zbiórki butelek plastikowych na poziomie 90%.
Poziom ten jest już osiągany w krajach europejskich, które zdecydowały się na wprowadzenie systemu kaucyjnego, przy efektywnie działającym schemacie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

– Stawiane przez Unię Europejską cele w zakresie zbiórki oraz recyklingu odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych są ambitne, ale osiągalne. Jednak potrzebujemy wdrożenia odpowiednich narzędzi już teraz. Takich narzędzi, które się sprawdzają, czego dowodem są przykłady praktyk z wielu krajów europejskich. Nasze doświadczenia, które zebraliśmy dzięki działalności na 80 rynkach, nie tylko w Europie, ale i na świecie, pokazują, że na efektywne gospodarowanie odpadami składa się kilka zależnych od siebie elementów. Jest to selektywna zbiórka wybranych odpadów, system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych będące końcowym i uzupełniającym etapem. Wszystkie te elementy powinny działać pod parasolem odpowiednio zaprojektowanego schematu ROP – mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

ROP i niezbędne inwestycje

Zgodnie z unijnymi wymogami, w 2020 roku każde państwo członkowskie UE musiało osiągnąć 50%-owy poziom zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Odnosi się on do 4 frakcji odpadów komunalnych – papier, metal, plastik, szkło. Od 2025 roku poziom zwiększy się do 55%. Według danych resortu klimatu w 2020 roku osiągnięto 41%, a na liczne samorządy wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nałożyli wysokie kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.

Aby odzyskiwać więcej odpadów potrzebna jest reorganizacja obecnego modelu gospodarowania odpadami, a także inwestycje. Jednym z narzędzi przenoszących koszt gospodarowania odpadami opakowaniowymi z gmin na producentów produktów w opakowaniach jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Zdaniem Grzegorza Orzeszko, prezesa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, który był gościem debaty pt. „ROP bez tajemnic. ROP dla opakowań w Europie i najlepsze praktyki gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy Polska może z nich skorzystać?”, w naszym kraju powinien być wdrożony system kaucyjny, jednak warto pomyśleć o holistycznym podejściu oraz inwestycjach w pozostałe odpady, które będą opłacalne lub gospodarczo uzasadnione. Odpowiedzią właśnie może być sprawny system ROP dla gospodarek pozostałych działalności.

Wiele krajów w Europie wciąż pracuje nad systemem gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), aby zwiększyć efektywność i zoptymalizować działanie. Opowiedzieli o tym eksperci z Norwegii, Szwecji oraz Litwy, którzy byli gośćmi wspomnianej wyżej debaty. Przedstawili oni własne doświadczenia z perspektywy sortowni odpadów komunalnych i recyklerów, mówiąc między innymi o zachodzących zmianach w ich krajach oraz koniecznych dodatkowych inwestycjach, które mają pobudzić wzrost zarówno poziomów odzysku, jak i jakości zbiórki odpadów.

Całość debaty można obejrzeć tu:

Już w 2030 roku, 60% odpadów komunalnych oraz 70% opakowań napojowych wprowadzonych na rynek ma być poddawanych recyklingowi. Unia wskazuje także na konieczność osiągnięcia zbiórki butelek plastikowych na poziomie 90%.
Poziom ten jest już osiągany w krajach europejskich, które zdecydowały się na wprowadzenie systemu kaucyjnego, przy efektywnie działającym schemacie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

– Stawiane przez Unię Europejską cele w zakresie zbiórki oraz recyklingu odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych są ambitne, ale osiągalne. Jednak potrzebujemy wdrożenia odpowiednich narzędzi już teraz. Takich narzędzi, które się sprawdzają, czego dowodem są przykłady praktyk z wielu krajów europejskich. Nasze doświadczenia, które zebraliśmy dzięki działalności na 80 rynkach, nie tylko w Europie, ale i na świecie, pokazują, że na efektywne gospodarowanie odpadami składa się kilka zależnych od siebie elementów. Jest to selektywna zbiórka wybranych odpadów, system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych będące końcowym i uzupełniającym etapem. Wszystkie te elementy powinny działać pod parasolem odpowiednio zaprojektowanego schematu ROP – mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

ROP i niezbędne inwestycje

Zgodnie z unijnymi wymogami, w 2020 roku każde państwo członkowskie UE musiało osiągnąć 50%-owy poziom zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Odnosi się on do 4 frakcji odpadów komunalnych – papier, metal, plastik, szkło. Od 2025 roku poziom zwiększy się do 55%. Według danych resortu klimatu w 2020 roku osiągnięto 41%, a na liczne samorządy wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nałożyli wysokie kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.

Aby odzyskiwać więcej odpadów potrzebna jest reorganizacja obecnego modelu gospodarowania odpadami, a także inwestycje. Jednym z narzędzi przenoszących koszt gospodarowania odpadami opakowaniowymi z gmin na producentów produktów w opakowaniach jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Zdaniem Grzegorza Orzeszko, prezesa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, który był gościem debaty pt. „ROP bez tajemnic. ROP dla opakowań w Europie i najlepsze praktyki gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy Polska może z nich skorzystać?”, w naszym kraju powinien być wdrożony system kaucyjny, jednak warto pomyśleć o holistycznym podejściu oraz inwestycjach w pozostałe odpady, które będą opłacalne lub gospodarczo uzasadnione. Odpowiedzią właśnie może być sprawny system ROP dla gospodarek pozostałych działalności.

Wiele krajów w Europie wciąż pracuje nad systemem gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), aby zwiększyć efektywność i zoptymalizować działanie. Opowiedzieli o tym eksperci z Norwegii, Szwecji oraz Litwy, którzy byli gośćmi wspomnianej wyżej debaty. Przedstawili oni własne doświadczenia z perspektywy sortowni odpadów komunalnych i recyklerów, mówiąc między innymi o zachodzących zmianach w ich krajach oraz koniecznych dodatkowych inwestycjach, które mają pobudzić wzrost zarówno poziomów odzysku, jak i jakości zbiórki odpadów.

Całość debaty można obejrzeć tu:

https://circular-economy.tomra.com/webinar-rop-bez-tajemnic

Obraz Davie Bicker z Pixabay

Udostępnij

O autorze