Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Nowy projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Nowy projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Nowy projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju doprecyzowuje zadania młodzieżowej rady, wprowadza regulacje dotyczące zasad ustalania kompetencji opiekuna młodzieżowej rady, jak również ustala zasady zwrotu kosztów przejazdu radnego młodzieżowej rady, lub jego opiekuna prawnego, na sesję rady lub wydarzenia związane z jej działalnością.

Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju by RWP on Scribd

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Udostępnij

O autorze