PoniceRabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Gaz dla mieszkańców Rdzawki coraz bliżej

Gaz dla mieszkańców Rdzawki coraz bliżej

Ukazało się obwieszczenie z dnia 06.06.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:  budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn180 SDR17,6 PE 100RC, DN90 SDR17,6 PE 100RC, DN63 SDR11PE 100 RC- na działkach nr ewid. 526, 3479, 4489, 4490, 456/1, 456/2, 3157/4, 3157/2, 3157/3, 3439/1, 3438, 3437 położonych w Ponicach oraz na działkach nr ewid. 3055/7, 3055/13, 3055/14, 3055/12, 3052/13, 3052/5, 3162/3, 121/8, 121/7, 3227, 120/15, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 89/10, 89/11, 89/12, 123/7, 123/9, 123/11, 180/7, 180/10, 129/2, 3061, 129/3, 3229, 186/3, 186/4, 197/14, 196/4, 196/5, 122/8, 122/9, 122/17, 208/1, 3230, 284/1, 286/1, 291/4, 333/1, 336/3, 3066, 338, 355/5, 354/5, 354/8, 354/71, 354/72, 3233, 3071, 412/3, 411/1, 3072, 553/1, 553/2, 530/13, 3074/1, 532/4, 532/10, 532/11, 532/13, 3234, 583/10, 3235, 580/7, 580/9, 580/11, 580/13, 580/14, 583/11, 583/7, 583/15, 583/14, 3213, 3214, 584/11, 584/13, 584/6, 684/30, 684/32, 688/2, 716/1, 715/1, 711/1, 3236, 778/3, 719/1, 909/21, 909/24, 909/26, 910/6, 910/5, 909/17, 909/8, 909/32, 909/5, 3252, 997/6, 909/36, 997/3, 1004, 999/2, 999/4, 1003/1, 1005/3, 3083/5, 1006/2, 1005/1, 1005/2, 1011, 1012/10, 1013, 3084, 999/5, 999/6, 3237, 2616/1, 1161/8, 1161/13, 1161/14, 3238, 3239, 1167/5, 1167/6, 2616/6, 2613, 2598/10, 3136, 2598/8, 2608/3, 2610/9, 2328, 2330/76, 2330/70, 2330/72 położonych w Rdzawce.

Obwieszczenie 13 PSG by RWP on Scribd

Zdjęcie: Mapa Google

Udostępnij

O autorze