ChabówkaRabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Co dalej z koleją w Rabce Zdroju ?

Co dalej z koleją w Rabce Zdroju ?

Na ostatniej LXX Sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 06.09.2023 r była poruszana sprawa linii kolejowej remontowanej w naszej gminie.

Radni przegłosowali m.in :

”W związku z modernizacją linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz Rada Miejska w Rabce-Zdroju mając na uwadze ważny interes społeczny zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie modernizacji ww. linii kolejowej wykonanie: przejścia podziemnego pomiędzy ul. Tetmajera i Kasprowicza w Rabce – Zdroju oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż linii kolejowej od ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Jan Pawła II, a także uwzględnienie w projekcie infrastruktury miejskiej takiej jak planowana w przyszłości kanalizacja na ul. Kasprowicza w Rabce – Zdroju.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Rabki-Zdroju do podjęcia rozmów w ww. sprawach z inwestorem modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz oraz przekazania niniejszej uchwały inwestorowi tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.’

Uchwala_Nr_LXX_529_23_Rady_Miejskiej_w_Rabce-Zdroju_z_dnia_06_wrzesnia_2023r._w_sprawie_uwzglednienia_zmian… by RWP on Scribd

Na temat inwestycji wypowiadali się mieszkańcy, radni m.in Marek Ciepliński , burmistrz Małgorzata Gromala i urzędnicy.

Udostępnij

O autorze