Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Rusza zmiana strefy A uzdrowiska Rabka Zdrój

Rusza zmiana strefy A uzdrowiska Rabka Zdrój

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisów w § 17 i 18 w/w planu.

Uchwala Nr LXXVII 566 23 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z Dnia 20 Grudnia 2023r. w Sprawie Przystapienia D… by RWP on Scribd

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego 

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2420932,ogloszenie-o-5-marca-2024-r-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowani.html

Wniosek do projektu zmiany planu należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.04.2024 r. (Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój; adres elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP): /n61qqa2j0b/skrytka).

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Rabki-Zdroju.

Udostępnij

O autorze