Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Pierwsza sesja nowej kadencji odbędzie się 7 maja 2024

Pierwsza sesja nowej kadencji odbędzie się 7 maja 2024

Pierwsza sesja nowej kadencji już 7 maja 2024

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 7 maja 2024 r. godz. 10.00

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce-
Zdroju i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju oraz zaświadczenia o wyborze
na Burmistrza Rabki-Zdroju.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju.
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Rabki-Zdroju.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
7. Zakończenie obrad.

Udostępnij

O autorze