Rabczańskie Wieści Pozarządowe

I posiedzenie Forum Subregionu Podhalańskiego 13 maja 2013 r.

I posiedzenie Forum Subregionu Podhalańskiego 13 maja 2013 r.

Naszą gminę reprezentuje Pani Burmistrz Ewa Przybyło.

 

 

PROJEKTY CZĘŚCIOWO WPISUJĄCE SIĘ W ŚCIEŻKĘ SUBREGIONALNĄ .Tylko niektóre elementy projektu kwalifikują się do dalszych prac w ramach Forów Subregionalnych. Pozostałe na obecny stan wiedzy o zakresie wsparcia uzyskać mogłyby wsparcie z poziomu regionalnego. Problematyczne projekty wymagać będą dodatkowych wyjaśnień i/lub weryfikacji koncepcji realizacji w celu określenia możliwości wsparcia.

Co jest z gminy Rabka-Zdrój:

1) Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w subregionie podhalańskim –  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

2) Festiwal wolnego życia – Uzdrowisko Rabka SA

3) Fundusz pożyczkowy na tworzenie, rozwój i modernizację Przemysłu Czasu Wolnego w
subregionie podhalańskim.-  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

4) Ochrona dorzecza rzeki Raby i poprawa zaopatrzenia w wodę w gminach Rabka-Zdrój,
Raba Wyzna- Gmina Rabka-Zdrój

5) Budowa potencjału uzdrowiskowego subregionu podhalańskiego (Rabka-Zdrój i Szczawnica)-  Gmina Rabka-Zdrój

Zobacz też inne projekty.

 

Małopolskie Strategie Subregionalne raport podsumowujący badanie (subregion podhalański)

e) Społeczeństwo obywatelskie/kapitał społeczny:
 Wspólna promocja subregionu
 Wspieranie inicjatyw wspólnotowych
 Edukacja zwiększająca kulturową świadomość subregionu

Subregion podhalański – siła tradycji, bogata oferta dla turystów

Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, współpraca transgraniczna ze Słowacją, wspólna promocja subregionu, budowa dróg w subregionie to ważne kierunki rozwoju Podhala – uznali uczestnicy badania fokusowego przeprowadzonego 21 marca w Nowym Targu na zlecenie samorządu województwa. Dyskutowano, jak wykorzystać specyficzny potencjał subregionu w jego rozwoju. W badaniu wzięli udział przedstawiciele wybranych instytucji i środowisk, o istotnym znaczeniu dla rozwoju Podhala.

Celem spotkania było przedstawienie założeń propozycji Subregionalnego Programu Rozwoju oraz doprecyzowanie kierunków rozwoju dla subregionu podhalańskiego zarysowanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Drugim istotnym punktem badania było zdefiniowanie wstępnej, przykładowej listy projektów, które mogą być finansowane z środków publicznych, a w istotny sposób przyczyniają się do realizacji kierunków rozwoju subregionu podhalańskiego.

Wśród atutów Podhala, uczestnicy badania wymienili m.in.: identyfikację z subregionem, czyste środowisko naturalne, walory krajobrazowe, bliskość Słowacji, zaradność i przedsiębiorczość mieszkańców, folklor lokalny, zróżnicowaną ofertę turystyczną, rozpoznawalną markę Podhala i Zakopanego, rozbudowaną infrastrukturę hotelarską i gastronomiczną. Zauważono pozytywne trendy demograficzne w subregionie – wysoką dzietność oraz fakt przyciągania osadników „sentymentalnych”, którzy z miłości do gór chcą tutaj zamieszkać

Jako najważniejsze kierunki rozwoju subregionu wskazano:
wspieranie przedsiębiorczości: (m.in. dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku lokalnego, rozwój instytucji otoczenia biznesu, wsparcie nowo powstających przedsiębiorstw);
rozwój turystyki (m.in. współpraca transgraniczna, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej);
ochrona środowiska (m.in. zmiana przepisów „środowiskowych” w sposób umożliwiający rozwój infrastruktury turystycznej, ograniczenie zanieczyszczeń, ochrona wód i powietrza);
infrastruktura (m.in. budowa dróg, lotnisko; dostęp do szerokopasmowego Internetu);
kapitał społeczny (m.in. wspólna promocja subregionu, edukacja zwiększająca kulturową świadomość subregionu);
współpraca transgraniczna (m.in. rozwój publicznej komunikacji łączącej subregion ze Słowacją).

Uczestnicy badania zaproponowali listę przykładowych projektów, realizujących strategiczne kierunki rozwoju, wśród których znalazły się m.in.:
„Zakopianka łączy, nie dzieli” – kampania społeczna o korzyściach z dobrego połączenia, dokończenie inwestycji w sprzyjającym klimacie społecznym.
Resort narciarski kurortu tatrzańskiego – zintegrowana propozycja dla narciarzy.
Komunikacja publiczna lekiem na korki – do Słowacji – wspieranie transportu publicznego.
Sport to nie tylko zjazdy – tworzenie tras biegowych, rowerowych.
Wokół Tatr – rowerem/na koniu/pieszo – opracowanie zintegrowanego szlaku.
Marka turystyczna – regionalna, lokalna, „Góralszczyzna daje kopa” – zintegrowanie oferty turystycznej podkreślającej wewnętrzne zróżnicowanie subregionu.
Rodzina, Tradycja, Edukacja, Innowacja – projekt wspierania tożsamości lokalnych wspólnot w celu uchwycenia ich specyfiki i wykorzystania jej jako potencjału turystycznego.Przygotowanie ciekawej i kompleksowej oferty dla turysty przed „postawieniem hotelu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze