Rabczańskie Wieści Pozarządowe

I po Walnym Zebraniu OFOP-u w Warszawie.

6-7 czerwca 2013 w Warszawie odbyło się 10 lecie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, do , której Forum Rdzawka należy od stycznia tego roku.

Pierwszego dnia, mieliśmy wsiąść udział w konferencji Europa : projekt rządów czy obywateli ? w Pałacu Prezydenckim. Niestety to się nie udało, ze względu na likwidację wielu linii autobusowych przez ZTM Warszawa, z powodów cięć budżetowych.

Mimo nie za ciekawego początku,dotarliśmy na drugi punkt 10 lecia:

Galę X-lecia OFOP w klubie Harenda na Krakowskim Przedmieściu. W programie było m.in premiera filmu ”X-lecie OFOP”, koncert Adama Struga oraz Burm Reynolds z Solul Service DJs.

W drugim dniu w Pałacu Staszica w Sali Marii Skłodowskiej Curie, odbyło się Walne Zebranie OFOP-u za 2012 rok. Jako delegat Forum Rdzawka, wziąłem w nim udział.

Przebiegło ono sprawnie, wszystkie potrzebne materiały zostały rozesłane 14 dni wcześniej drogą elektroniczną były to: sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dodatkowe. Można było zgłaszać uwagi drogą elektroniczną i  na sali.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium za 2012 rok. Nadszedł czas na wybory, zmieniała się polowa zarządu OFOP ( 3 osoby) , było 7 kandydatów. Po ich prezentacji, nadszedł czas na glosowanie. Zdarzyła się niespodzianka, druga tura. Po jej odbyciu mamy nowych członków z zarządzie.

Trzecią częścią były zmiany w statucie, drobne, porządkowe i takie , które wzbudziły emocje.

 

Jakie wnioski dla Rabki-Zdrój ?

1. Udział w OFOP, daje nowe możliwości agregacji stanowisk organizacji pozarządowych z naszej gminy.

2. Daje wiedzę ekspercką dla nas i dla gminnych organizacji.

3. Daje możliwość udziału w procesie uzgadniania stanowisk w politykach publicznych.

4. Co daje Rabka. Nowe spojrzenie, świeżą krew.

5. Wnioski dotyczące Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój. Wiele elementów było zbieżnych z komisjami RM a także sesją Rady Miejskiej.

A jak było niech każdy zobaczy:

10.30-11.30
I termin Walnego Zebrania- otwarcie przez Prezesa lub Wiceprezesa Podsumowanie 10 lat działalności OFOP. Wyzwania na kolejne lata. Dyskusja. Piotr Frączak, Prezes OFOP
11.30 -11.45
Przerwa w obradach
11:45 – 12.30
II termin Walnego Zebrania- otwarcie przez Prezesa lub Wiceprezesa
Wybór Przewodniczącego i jego Zastępcy, Sekretarza
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania
Wybór protokolanta
Prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2012 r.
Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego I finansowego
12.30 -12.45
Przerwa w obradach
12:45-13.30
Wznowienie obrad
Prezentacja kandydatów do Zarządu
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przeprowadzenie głosowania do Zarządu

13.30- 14.00
Przerwa w obradach
14.00 -15.00
Wznowienie obrad
Dyskusja nad zmianami w statucie; głosowanie Wolne wnioski, ewentualne uchwały
Zakończenie zebrania.

Udostępnij

O autorze