Rdzawka

Kultura w Rdzawce.

W Rdzawce działania na polu kultury podejmują parafia, lokalne stowarzyszenia , osp , a w przypadku uczniów , szkoła podstawowa i gimnazjum w Rdzawce. Na przeszkodzie stoi brak pieniędzy, a także czasu, jak się pracuje do 16, a na roli jeszcze dłużej.Ale nie jest tak,żle. Rdzawka jest dumna ze swojej góralskiej kultury, mamy zespół góralski Powicher, chór Adoramus – kultura się u nas rozwija.

Badanie ARC Rynek i Opinia

Polacy w niewielkim stopniu interesują się kulturą i sztuką. Spośród typów wydarzeń o charakterze kulturalnym najbardziej lubią pikniki i festyny, projekcje filmowe, imprezy taneczne, koncerty muzyki popularnej oraz programy w telewizji typu „talent show”. Polacy zgodnie przyznają, że nie interesuje ich kultura i sztuka. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób deklarujących duże zainteresowanie tą dziedziną życia oscylował wokół 1-3%, zaś osób trochę zainteresowanych – wokół 20-25%. W tym roku było to odpowiednio: 1% osób bardzo zainteresowanych kulturą i sztuką oraz 25% osób trochę interesujących się tą dziedziną życia. Aż 40% respondentów przyznaje, że w ogóle się nie interesuje kulturą, zaś 34% – raczej się nie interesuje. Zdecydowanie największą popularnością wśród Polaków cieszą się imprezy i wydarzenia kulturalne mające charakter rozrywkowy i towarzyski. Znacznie rzadziej Polacy chodzą na koncerty muzyki innej niż popularna, spektakle teatralne, festiwale, bezpośrednie spotkania z artystami, do muzeum czy galerii.

Udostępnij

O autorze