Rdzawka

Edukacja w Rdzawce w 2012/2013

Co wyremontowano w SP Rdzawka tzn. przeprowadzone remonty, zakup pomocy dydaktycznych w okresie wakacji roku szkolnego 2012/2013 w szkołach i przedszkolach :

ZSPiG w Rdzawce
Wykonano prace remontowe w okresie wakacji:
1. Remont toalet szkolnych.
2. Malowanie parkietu na sali gimnastycznej.
3. Malowanie korytarza w Oddziale Przedszkolnym.
Zakupiono:
1. 3 szt. komputerów przenośnych,
2. 2 szt. stojaków na rowery,
3. uzupełniono księgozbiór biblioteki szkolnej,

Nasi nauczyciele dostali nagrody od pani Burmistrz:

mgr Maria Twaróg oraz mgr Jarosław Janik – Dyrektor ZSPiG w Rdzawce.

Co wynika z Prezentacji Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na XLI sesji Rady Miejskiej  

Rdzawka.

Przedszkola, Punkty Przedszkolne – liczba dzieci . Punkt przedszkolny wzrost z 19 na 20.

Odział przedszkolny , spadek z 25 na 20.

Przedszkola, Punkty Przedszkolne – liczba oddziałów, w Rdzawce pozostały na tym samym poziomie 1 i 1.

Punkt przedszkolny w Rdzawce liczy 25 miejsc.

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Rdzawce, spadła z 174 na 173.

Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach jest bez zmian 9.

Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w Rdzawce to 1 uczeń.

Realizując zapisy ustawy Gmina Rabka-Zdrój organizowała w roku szkolnym 2012/2013 bezpłatny transport  4 + 11 uczniów do ZSPiG w Rdzawce wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu (umowy zleceń dla nauczycieli).

Liczba urodzeń w Rdzawce:
2002-18
2003-16
2004-19
2005-18
2006-15
2007-18
2008-22
2009-18
2010-17
2011- 18
2012- 19

Kadra w Rdzawce.

ZSPiG w Rdzawce
Liczba etatów nauczycieli 2011/2012- 19,61
Liczba etatów nauczycieli 2012/2013- 20,41
Liczba etatów pracowników obsługi 2011/2012- 3,5
Liczba etatów pracowników obsługi 2012/2013 -3,5

Urlop dla poratowania zdrowia w Rdzawce w 2012/2013 wziął 1 nauczyciel.

Nauczyciel matematyki Gimnazjum Nr 1 został przeniesiony na własną prośbę do ZSPiG w Rdzawce na to samo stanowisko.

Nauczyciel logopeda pracujący w ZSPiG w Rdzawce na 0,5 etatu uzupełnia etat w ZSPiG w Ponicach.

Sprawdzian 2013

Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu w Rdzawce to 24 uczniów.

Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego to też 24 uczniów.

Finanse. 

Subwencja oświatowa na 1 ucznia w Gminie Rabka-Zdrój

szkoły podstawowej na wsi- średnio 7.429,02 zł

gimnazjum na wsi- średnio 7.644,20 zł

Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa w roku szkolnym 2012/2013

ZSPiG w Rdzawce- wydatki 1.592.134 ,subwencja 1.352.551, wyprawka 4.080,
wydatki gminy 235.503,   % udział Gminy w wydatkach pl. oświat.  14,8

Inwestycje i remonty

ZSPiG w Rdzawce
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku szkoły – 36.117,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

ZSPiG Rdzawka- 26 978 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

ZSPiG Rdzawka- 6 483 zł

Środki finansowe pozyskane przez placówki oświatowe – DOCHODY

ZSPiG w Rdzawce -5.842,99 zł

 

Rabka nie przejada środków UE, inwestuje w dzieci.

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ”

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

SP Rdzawka
L. GRUP- 3
L. GODZIN- 90
L. UCZNIÓW- 15

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

SP Rdzawka
L. GRUP- 3
L. GODZIN- 90
L. UCZNIÓW- 21

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY

SP Rdzawka
L. GRUP- 3
L. GODZIN- 90
L. UCZNIÓW- 12

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH (SPORTOWO / ARTYSTYCZNIE / MATEMATYCZNIE I HUMANISTYCZNIE) tu nie było naszych.

LICZBA ZREALIZOWANYCH GODZIN ZAJĘĆ- w SP Rdzawka – 270 godz, 10 % calego projektu.

Doposażono szkołę za 16.494 zł.

Udostępnij

O autorze