Rdzawka

Biblioteczka III Sektora w Rabce-Zdrój.

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka reprezentowane przez Mateusza Wójtowicza przekazało nieodpłatnie 29 listopada 2013 , na własność Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej filia w Rabce-Zdrój następujące publikacje w ramach Biblioteczki III Sektora :

1)      Autonomia Palestyńska , Polska Akcja Humanitarna

2)      Afganistan, Materiały edukacyjne dla szkół , Polska Akcja Humanitarna

3)      Włącz się do gry, Polska Akcja Humanitarna

4)      Oglądaj i włącz się , Polska Akcja Humanitarna

5)      Prawo do wody, Polska Akcja Humanitarna

6)      Prawo do edukacji, Polska Akcja Humanitarna

7)      Prawo do żywności, Polska Akcja Humanitarna

8)      Metoda projektu w edukacji globalnej, Polska Akcja Humanitarna

9)      Uchodźcy teoria i praktyka, Stowarzyszenie Jeden Świat

10)  Różni-Równi Temat praw człowieka, , Stowarzyszenie Jeden Świat

11)  Różni-Równi Temat Mniejszości Narodowych i Etnicznych, , Stowarzyszenie Jeden Świat

12)   Edukacja Przeciw Dyskryminacji, Stowarzyszenie Vox Humana

13)  Globalnie odpowiedzialnie, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

14)  Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

15)  Kilka kroków na drodze wymiany międzynarodowej, Fundacja Edukacja dla Demokracji

16)  Tybet i ja chcemy wolności, Fundacja Inna Przestrzeń

17)  Uchodźca Mój Dobry Sąsiad,  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

18)  Konflikt czy współdziałanie, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

19)  Młodzież wobec różnic, Fundacja Edukacja dla Demokracji

20)  Europejskie Biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy,+ 2 CD Wojewódzka Biblioteka w Poznaniu

21)  Obywatele i Wybory, Fundacja im. Stefana Batorego

22)  Anty bezradnik przestrzenny , Maciej Wudarski, Lech Mergler, Kacper Poblocki

23)  Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

24)  Organizowanie społeczności lokalnej, Instytut Spraw Publicznych

25)  Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji, Instytut Spraw Publicznych

26)  Jak dobrze przygotować diagnozę ?, Centrum Projektów Europejskich

27)  Od animacji do rewitalizacji społecznej, Centrum Projektów Europejskich

28)  Na drodze do zmiany, Centrum Projektów Europejskich

29)  W poszukiwaniu dobrych praktyk, Centrum Projektów Europejskich

30)   Jak to się włącza, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

31)  Wolontariat zmienia nas, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

32)  Wolontariat zmienia świat, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

33)  Kieszonkowy inspirator przedsiębiorczości, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

34)  DOER bez tajemnic, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

35)  Youthpass na skróty, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

36)  PAJP 5 Analiza Potrzeb, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

37)  Aktywni Seniorzy, , Instytut Spraw Publicznych

38)  Zoom na UTW, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,,ę’’

39)  Ludzie od dobrych pomysłów, Stowarzyszenie Koncentrat

40)  Bieszczady 2.0 , Fundacja Dobra Sieć

41)  Standardy formalno-organizacyjne zarządzania NGO, Federacja Mazowia

42)  Przyjazny urząd , Fundacja im .Stańczyka

43)  Spróbuj po niemiecku,  Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

44)  Niemieckie abc, Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

45)  10 lat OFOP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

46)  Pakt współpracy nr.1 , Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

47)  Delikatnie nas zabijają 3 +FILM, Fundacja Autonomia

48)  Maska Twardziela +FILM, Fundacja Autonomia

49)  Niebieskoocy +FILM, Fundacja Autonomia

50)  Poradnik Obywatelski, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

51)  Samorząd z inicjatywą lokalną , Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

52)  Tam gdzie miejsca maja duszę, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Filia w Rabce Zdroju
Jana Pawła II 42
34-700 Rabka

Udostępnij

O autorze