Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Tygodnik Podhalański ujawnia budżet Rabki-Zdrój na 2014 rok.

TP ujawnia budżet Rabki-Zdrój na 2014 rok. Szkoda ,że na rabka.pl nie ma tego podanego dla mieszkańców.

28.11.2013 – mk – Rabka – str. 11

Miasto przy kasie

Rabczański samorząd wyda w przyszłym roku 6 milionów na inwestycje.

Konto inwestycyjne może być jeszcze większe, jeśli doliczy się do niego 2-milionową dotację z budżetu centralnego na usuwanie szkód powodziowych oraz 2 miliony prognozowanych wpływów z opłaty uzdrowiskowej. Najpoważniejsze budżetowe pozycje po stronie wydatków inwestycyjnych – dokończenie budowy sali gimnastycznej na Słonem będzie kosztować milion złotych. Ponad 600 tys. pochłonie kolejna transza przeznaczona na budowę remizy strażackiej w Chabówce. Budynek w stanie surowym wymaga wykończenia wewnątrz. Cała inwestycja będzie kosztować 2,5 mln i zakończy się w 2015 roku. 1,5 mln zł to miejski wkład w przebudowę drogi powiatowej w ramach programu tzw. schetynówek. Zadanie zakłada między innymi: budowę nowego mostu na Pociesznej Wodzie (koło komisariatu policji) wraz z dojazdami o łącznej długości prawie półtora kilometra (chodniki i zatoczki), modernizację mostu u zbiegu Krakowskiej i Sądeckiej „U Łopaty” oraz chodnika przy ulicy Sądeckiej, aż do mostu „U Garncarczyka”, a także budowę 400-metrowego odcinka chodnika w Rdzawce. Cała inwestycja będzie kosztować 6 milionów, z czego połowę wyłożą solidarnie samorządy miasta i powiatu. Drugą połowę pokryje budżet państwa. Mniej spektakularne inwestycyjne przedsięwzięcia to przebudowa kolektora sanitarnego Rdzawka – Ponice (800 tys.) i dokończenie remontu ulicy Polnej z budową chodnika (100 tys.), pierwsza faza budowy sali gimnastycznej przy szkole w Ponicach (100 tysięcy).
Budżet miejski to nie jedyne źródło finansowania inwestycji na terenie miasta. Prawie 7 mln zł pochłonie mocno już zaawansowana przebudowa 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej w Zarytem. Przy drodze powstają też chodniki i zatoki przystankowe. Inwestycje realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Info: Archiwum Tygodnika Podhalańskiego  28.11.2013 – mk – Rabka – str. 11 Miasto przy kasie

Udostępnij

O autorze