Rdzawka

Budżet 2014 gminy Rabka-Zdrój- oczekiwanie na publikację w BIP-ie.

Na rabka.pl jest relacja z sesji budżetowej Rabka-Zdrój z budżetem na 2014 rok

Rada Miejska w Rabce-Zdroju jednomyślnie 15 za zagłosowała nad przedstawionym przez burmistrz Ewę Przybyło budżetem miasta i gminy na 2014 rok. Budżet na 2014 rok zakłada, że  dochody będą wynosić 42 091 551 zł, wydatki 41 668 257 zł, w tym wydatki majątkowe 5 533 402 zł.
W ciągu roku do budżetu zostaną wprowadzone dodatkowe środki pochodzące m.in. z opłaty uzdrowiskowej, dotacji na przedszkola, sprzedaży mienia w wysokości 2 000 000 zł ciekawe co będzie sprzedane, które również zostaną przeznaczone na inwestycje. Największymi inwestycjami zaplanowanymi w projekcie budżetu do finansowania w 2014 roku  są:
– dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z oddziałami dla funkcjonowania przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 3 na Słonem,
– kontynuacja budowy Domu Strażaka wraz z funkcją Domu Kultury w Chabówce,
– dokończenie budowy Skate i Trial- Parku w Parku Zdrojowym,
– modernizacja dróg powiatowych – ul. Sądeckiej – przebudowa chodnika, ul. Podhalańskiej – przebudowa mostu koło Policji wraz z budową chodnika wraz z kontynuacją budowy chodnika w Rdzawce,
– modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie całej gminy,
– uzyskanie pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ponicach,
– uzyskanie pozwolenia na stabilizację osuwiska na Gilówce w Rabce-Zdroju,
– rozpoczęcie budowy wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym.ciekawe co to jest 
W 2014 roku planuje się również przeniesienie biblioteki, czytelni i punktu informacji turystycznej do wyremontowanego budynku dworca PKP.
2014 rok to także rok, w którym zostaną przygotowane nowe projekty mogące aplikować o wsparcie ze środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Wśród nich najważniejsze to: budowa Bulwarów nad Poniczanką, budowa basenów solankowych, termomodernizacja budynku szpitala, rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej. Ważne wyjaśnienia   ( rabka.pl) 
Inny punkt widzenia:
Cytat: ”  RABKA-ZDRÓJ: Nieco mniejsze niż rok temu kwoty zaplanowane na inwestycje, mała liczba nowych przedsięwzięć, ale w zamian nadwyżka budżetowa i brak deficytu – taki budżet miasta i gminy Rabka-Zdrój przedstawiła na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz Ewa Przybyło, a radni jednomyślnie, bez słowa krytyki go przyjęli. Czego możemy się spodziewać w 2014 roku? ”
Cytat: ” Część radnych, z uwagi na niewielką liczbę nowych inwestycji, chciała dołożyć kilka projektów do uchwały budżetowej, ale burmistrz powstrzymała ich obietnicą, że w ciągu roku do budżetu zostaną wprowadzone dodatkowe środki pochodzące m.in. z opłaty uzdrowiskowej, dotacji na przedszkola, sprzedaży mienia w wysokości dwóch mln zł, które również zostaną przeznaczone na inwestycje.
Całościowej opinii budżetu na 2014 rok będzie można dokonać po jego publikacji w BIP Rabka i wtedy podać co będzie realizowane w Rdzawce w 2014 roku.

Udostępnij

O autorze