Dzień Bezpiecznego Internetu w Rdzawce.

 

6 luty 2014 w godzinach 10:00-11:00 

Dzięki uprzejmości Parafii Rzymskokatolickiej N.M.P. Matki Kościoła we Rdzawce oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka podczas Ferii bez komputera odbył się dla dzieci od klasy 0 do klasy 3 na salkach pod plebanią we Rdzawce  Dzień Bezpiecznego Internetu

Stowarzyszenie Forum Rdzawka reprezentowane przez Mateusza Wójtowicza zorganizowało pokaz kreskówki „Owce w Sieci” ,które odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny
Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów
ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne
porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną
kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera
morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.

Na zakończenie dzieci otrzymały materiały na temat bezpiecznego internetu.

Dziękujemy za pomoc Pani Marii Worwa.

You May Also Like