Rdzawka

19 marca 2014r- XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Co dla Rdzawki jest najważniejsze :  6) w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków    stanowiących fundusz sołecki.
We wtorek, 11 marca 2014 Bronisław Komorowski, prezydent RP, podpisał ustawę o funduszu sołeckim, przygotowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Ustawa pozwala m.in. na większe wsparcie gmin z budżetu państwa. Do tej pory gminy dostawały – w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji, o której współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz ma to być – odpowiednio – 20 proc, 30 proc. lub 40 proc. Regulacja umożliwia też realizowanie wspólnych projektów przez sołectwa z jednej gminy (fundusze będą mogły się sumować) oraz zmienianie budżetu funduszu sołeckiego w ciągu roku.
Braliśmy udział w konsultacjach nowelizacji sołeckiego na mamzdanie.org.pl 
Nasze stanowisko:
11.09.13 10:36 #35461
Szanowni Państwo,
Zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku,ułatwią i przyspieszą uchwalanie funduszu soleckiego.A także uelastycznią cały proces także po stronie sołectw.
Z Poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 19 marca 2014r. /środa/ o godz. 15:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLVI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
2)      w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
3)      w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
4)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Gilówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
5)      w sprawie: ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
6)      w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków    stanowiących fundusz sołecki.
7)      w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
8)      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
9)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
– do udziału w której serdecznie zaprasza
                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
                                     /-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze