Szpital w Rabce- co z nim dalej ?

Ewa Przybyło, burmistrz Rabki Zdroju i Małgorzata Skwarek, prezes szpitala miejskiego 18 III 2014- TVP Kronika

Szpital w Rabce-Zdroju kontra NFZ. Reportaż w Kronice Krakowskiej (zdjęcia)-Gorce24.pl 

Rabka chce mieć wsparcie powiatu-Podhale24.pl 

Rabka.pl- brak komentarza.

http://www.szpitalwrabce.pl : Kronika Krakowska o konflikcie z NFZReportaż Panoramy TVP2, Piszą o nas 

 

W dyskusji na Podhale 24.pl w artykule Rabka chce mieć wsparcie powiatu, wypowiedziała się dwójka radnych powiatowych:

Marek Szarawarski – radny powiatowy
Radni powiatowi z Rabki, tak jak napisał Leszek Świder, przygotowywali między innymi dokumenty, organizowali spotkania ze starostami, dyrektorami i związkami zawodowymi, które miały pomóc w poprawnym funkcjonowaniu szpitala. Szpital w Rabce ? Zdroju jest bardzo ważnym zakładem pracy dla blisko 250 ludzi i dlatego należy go utrzymać. Jest jednak jednoosobową spółką Gminy Rabka-Zdrój i to przede wszystkim na jej władzach spoczywają obowiązki wynikające z prowadzenia tej placówki.
Warto dzisiaj postawić pytanie osobom (z ówczesnej ?Siły przewodniej?), które w 1998 roku sprzeciwiły się, niestety skutecznie, powstaniu powiatu gorczańskiego ze stolicą w Rabce ? Zdroju. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie byłoby w tej chwili problemów z kontraktami gdyby rabczański szpital był lecznicą gorczańskiego powiatu.
Na koniec memento dotyczące nie tylko szpitala: gdy jest do wyboru najgorszy pokój i najlepsza wojna to trzeba wybrać ten pierwszy wariant.

 

Leszek Świder – radny powiatowy
Gdy była dyskusja na temat przejęcia rabczańskiego szpitala przez Rabkę, jako radni powiatowi zabiegaliśmy, by przekazać szpital bez długów (który wynosił wówczas 7200000 siedem milionów dwieście tysięcy złotych), wiedzieliśmy, że byłoby to zabójstwem dla tego małego szpitala. Udało się przekonać naszych radnych w powiecie, by szpital w Rabce rozpoczął swoją działalność bez długów. Byłem autorem dwóch rezolucji które przegłosowała Rada Powiatu w sprawie samodzielnego kontraktu dla rabczańskiego szpitala. Podobnej treści rezolucję (jedną) przyjęła później Rada Miasta w Rabce. Podjąłem się też misji by doprowadzić do rozmów między dyrektorami naszych szpitali. Przy szpitalu powiatowym działa Społeczna Rada do której należą wójtowie i burmistrzowie. Niestety pani Burmistrz zrezygnowała w pracach tej Rady, a szkoda, bo myślę, że to jest dobre miejsce by przedyskutować sprawy związane z opieką medyczną w naszym powiecie.

 

Jak było w 2008 roku na rabka.pl:

2008-07-07 : Szpital powrócił do Rabki

Szpital powrócił do Rabki
 Po trzech latach podległości szpitalowi powiatowemu w Nowym Targu rabczański szpital miejski odzyskał pełną samodzielność. W ubiegłym tygodniu gościli w nim wizytatorzy z Narodowego Funduszu Zdrowia sprawdzający zgodność stanu faktycznego z dokumentacją złożoną w celu uzyskania samodzielnych kontraktów.
Komisja nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń – poinformowała nas prezes zarządu Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. Małgorzata Skwarek. – musi jednak upłynąć ustawowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń, więc na formalne podpisanie kontraktów udam się do Krakowa w czwartek 10 lipca. – dodała – Przy czym według nowych zasad nasz szpital działa już od 1 lipca, bo takie zapewnienia daje nam NFZ.
Od 1 lipca działa też nowy, wyremontowany i wyposażony w specjalistyczne łóżka zakupione z dotacji z budżetu gminy (200 tys. zł) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala. Przebywa w nim 21 pacjentów. Kontrakty przewidują finansowanie tego oddziału jak również oddziału medycyny paliatywnej, chirurgii ogólnej (hospitalizacja planowana) i oddział chorób wewnętrznych, w tym leczenie bezdechu.
Tym samym dobiegł końca pierwszy etap odzyskiwania i reformowania rabczańskiego szpitala. Znacznie poprawiła się atmosfera wśród personelu. Wziąwszy pod uwagę, jak bardzo mroczne perspektywy przed rabczańskim szpitalem roztaczano w powiecie, można to uznać za jeden z największych sukcesów obecnego burmistrza Ewy Przybyło, Rady Miasta i prezes Małgorzaty Skwarek.
W drugim etapie pani prezes zapowiedziała starania o kontrakty na jeszcze dwa oddziały a w trzecim stopniowe oddłużanie szpitala.
  

 

You May Also Like