Rdzawka

Rabka jedzie do Frome w 2015 roku.

http://www.frometwinning.co.uk/newsletter.html

Quadripartite 2015 in Frome
We will need to concentrate on more fundraising this year, in preparation for 2015, when it will be our turn to host the Quadripartite. The Quadripartite in Frome 2011 was mainly covered by an EU grant. We cannot necessarily rely on a similar one this time, as Rabka and Château-Gontier had their applications turned down for last year and this. We would appreciate any ideas that members can offer, to help boost funds.
We would also like to hear of any ideas for the programme, such as entertainment, venues, themes for discussion with our counterparts, or for the youngsters who we hope will be taking part. Please come along to the AGM with your suggestions, for the committee to consider. Should you not be able to attend, please speak to any committee member or contact Pat Boyd, 01373 474878 or pathorsey@hotmail.com

Tłumacz Google

Czterostronne 2015 w Frome
Musimy skoncentrować się na bardziej pozyskiwania funduszy w tym roku, w ramach przygotowań do roku 2015, kiedy to będzie  nasza kolej na gospodarza czterostronne.Czterostronne w Frome 2011 zostały objęte głównie przez UE
przyznać. Nie możemy zawsze liczyć na podobnym ten czas, jak Rabka i Château-Gontier miał ich wnioski odrzucone w zeszłym roku iw tym. Będziemy wdzięczni za wszelkie pomysły, że członkowie  może zaoferować, aby pomóc fundusze impuls.
Chcielibyśmy również, aby usłyszeć o wszelkich pomysłów dotyczących programu, takich jak rozrywkowych, klubów, motywy  do dyskusji z naszymi partnerami, lub za młodzi, którzy mamy nadzieję będą uczestniczyć. proszę przyjść do ZWZ z Twoich sugestii, na komisję do rozważenia. Nie powinny być  w stanie uczestniczyć, proszę mówić do każdego członka komitetu lub skontaktuj się z Pat Boyd, 01373 474878 lub  pathorsey@hotmail.com

 

Udostępnij

O autorze